Nyheter

Skellefteå leder nytt samarbete för ökad batterikompetens

Skellefteå kommun leder ett nytt europeiskt samarbete för att öka kompetensen inom tillverkning av batterier i Europa. Totalt deltar 20 organisationer inom 11 länder i projektet som finansieras genom ERASMUS+, EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. ALBATTS, som projektet heter, kommer att pågå under perioden 2020–2024 och har en budget på 4 miljoner euro.

För att Europa ska kunna vara en konkurrenskraftig aktör inom en hållbar batteritillverkning behövs kompetens. ALBATTS (Alliance for Battery Technology, Training and Skills) kommer att stödja ett nära samarbete mellan industri och utbildning när det gäller behovet av kompetens och utbudet av utbildningar som täcker hela kedjan i batteriproduktionen, från cellproduktion till batterisystem i stationära och mobila applikationer.

– Vi kommer tillsammans att analysera läget på den arbetsmarknad som just nu håller på att formas, identifiera och definiera nya yrkesroller, matcha utbildningsbehoven med existerande kursplaner och utbildningar, samt forma och testa nya utbildningsstrukturer. Det kan gälla allt från validering av tidigare kompetens till nytt digitalt utbildningsmaterial och nya sätt att designa kurser och bygga kvalifikationer, säger Anders Norberg, projektansvarig vid Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun är projektkoordinator. En industriell rådgivande styrgrupp leds av ACEA som är ett paraplyförbund för den europeiska bilindustrin

– Skellefteå kommun leder projektet mest därför att vi befinner oss, med Northvolts stora etablering, i stormens öga så att säga. Ny och omskolad kompetens behövs i parti och minut här allra först. Nu blir Skellefteås roll som europeisk pilot i klimatomställning och hållbarhet ännu tydligare. Vi vet en del vad vi ger oss in på, vi har bra erfarenhet från liknande projekt sedan tidigare. Vi vill också tillämpa en del nya modeller grundat i aktuell forskning, till exempel så kallad adaptive learning – internetbaserade kurser som anpassar sig efter användaren med hjälp av artificiell intelligens. Det här blir intressant, säger Anders Norberg.

Bild av Mats Danson från Pixabay