Nyheter

Oracle Modern Cloud Day – AI för infrastruktur och alla övriga samhällssektorer

Dagligen är våra handlingar föremål för AI. Men vi har bara sett början på artificiell intelligens och maskininlärning. Allt fler beslut på varierande nivåer i samhället kommer att ta stöd från avancerade digitala hjälpmedel som många gånger utgår från insamlade massiva datamängder.

Dataföretaget Oracle arrangerar konferenser världen runt där man bjuder in föreläsare, både bland företagets kunder och från forskarvärlden. Benämningen på årets konferens var Oracle Modern Cloud Day, detta med anledning av företagets molntjänster av den andra generationen.

– Målet för oss är att göra livet bättre, inte minst för er företagare som är här, sa Oracles Sverigechef Carl Frögelius inledningsvis. Vi tror på datadrivna lösningar och många problem kan lösas med teknik. Ni har säkert många exempel på detta i era företag.

Oracle Gen2 Cloud

Diana Fernandez, som är senior director för Systems & Cloud Systems Business Development, presenterade sedan fördelarna med andra generationens molntjänster. Tidigare var kanske tjänsterna alltför tekniskt uppbyggda. Vid utveckling av andra generationen har Oracle tagit fasta på användarnas kundperspektiv. Nu är det en kompromisslös tjänst helt för företagens behov.

– I framtiden måste företagen ta snabbare och effektivare beslut och våra molntjänster hjälper er med detta, poängterade Diana Fernandez. Till fördelarna hör också högsta ambition på säkerhet och vi tittar på varje tänkbar aspekt av denna.

Det är möjligt att flytta en befintlig databas till en molntjänst och på köpet få flera fördelar av detta. Vidare erbjuds möjligheten att överföra data från andra molntjänster. Nya generationens molntjänst öppnar samtidigt för alltmer AI-baserade affärsapplikationer.

Full och pålitlig spårbarhet

Maksims Jegorovs, som är chef för Oracle i Lettland, redogjorde för en jämförelse mellan en annan leverantör av molntjänster, Oracle Cloud Infrastructure och en automatisk lagerhantering, den sistnämnda baserad på 8 stycken Oracle CPU:s. Redovisat som antal ärenden per minut var den sistnämnda överlägsen och hade också den lägsta kostnaden per ärende. Kapacitetsbehov och kostnader ska bedömas mot bakgrund av att aktiviteten i näten redan idag är mycket hög. Exempelvis – för varje minut och globalt – laddas 400000 appar ner från Apple Store, 42 miljoner mail skickas och 9 miljoner kronor läggs på nätshopping.

Därefter presenterades en mycket intressant tillämpning där molntjänster används för att spåra en råvara från källan och tills den hamnar i slutprodukten. För presentationen svarade Doug Johnson-Poengsen som är CEO vid företaget Circulor. Lösningen har utarbetats för Volvo Cars och deras eldrivna fordon.

Bakgrunden är att de litiumjonbatterier som finns i bilarna tillverkas av litium, kobolt, nickel och mangan. Det uppkommer ofta berättigade frågor om miljöaspekter och sociala aspekter. Volvo behövde ett system för att kunna följa metallråvaran – i synnerhet kobolt – från källan och hela vägen tills batteriet sitter i bilen. Det vill säga full spårbarhet. Den kan behövas vare sig råvaran är jungfrulig från gruvor eller återvunnen metall. Volvo ville försäkra sig bland annat om att materialet inte passerade någon svart marknad under vägen.

Circulor tog fram en lösning baserad på Blockchain, AI och Machine Learning. Blockchain innebär att informationsflödet är obrutet och säkrat hela vägen. AI och Machine Learning användes för att bland annat identifiera misstänkt oönskade aktiviteter och för att upptäcka avvikelser.

Circulor utvecklade bland annat en digital tvilling till processen/hanteringen och en speciell app. En stor utmaning var interoperabiliteten mellan olika plattformar, men redan efter två månader hade företaget en lösning på plats.

Hot och möjligheter

Tony Kylberg som är chef för Group Security & Cyber Defense hos SEB, berättade om de olika typer av cyberhot som förekommer och visade många talande exempel på cyberattacker och kostnaderna för dessa. Det stod helt klart att säkerhetstänkande är inget som ska ”hängas på” databaserade lösningar, utan finnas med som en integrerad del redan från början.

Även följande presentatör – JP Iversen från Electrolux – uppehöll sig vid säkerheten, i alla fall inledningsvis. Företaget inledde sin IT-era redan på 1990-talet och snart blev IT en integrerad del av företaget och dess produkter. Fler och fler enheter i samhället blir uppkopplade – även hushållsapparater, i ett Internet of Things. Detta skapar helt nya möjligheter, men också vissa faror. En talande jämförelse är på plats: mobiltelefoner uppdateras ofta med nytt operativsystem och då framförallt för att täppa till säkerhetsluckor. En hushållsapparat kanske aldrig uppdateras, vilket med tiden gör den alltmer sårbar.

Konsten att ta rätt beslut

Det stora utbudet på databaser och molntjänster har gjort att många företag sitter med stora och dyra resurser både i form av hårdvara, serviceavtal och licenser. Flera omgångar av ”moderniseringar” har dessutom gjort resurserna mer eller mindre spretiga. Det finns emellertid hjälp av få från konsulter, bland annat från företaget Kostner. Mikkel Naesager som är CEO för Kostner berättade hur det går till. Först sätter man sig noga in i företagets verksamhet och samlar in valda data. Vidare går man igenom alla licenser, avtal och regelverk samt vilka plattformar som används.

Kostners egna resurser utgörs av AI och djupanalys med en Analytics Engine. Dessa producerar bland annat alla permutationer, det vill säga alla tänkbara varianter på scenarier och beslut om kundens befintliga resurser.

– Komplexiteten och skalan på valmöjligheterna av IT-infrastruktur är så stora att de är bortom mänsklig kapacitet, säger Mikkel Naesager. Därför gör vi skräddarsydda algoritmer med vars hjälp vi tar fram förslag till en optimal lösning.

Kostner hjälper till att minska kostnader genom att ”rensa bland” licenserna eller anlita service i en billigare region i världen. Upp till 70 procent kan sparas genom att välja rätt molntjänst och upp till 20 procent genom att använda denna optimalt. Till Kostners kunder hör bland annat företag inom transportinfrastruktur och stadsplanering.

AI inom alla samhällssektorer

Slutligen gjorde Danica Kragic en genomgång av nuläge och förväntningar gällande AI, Machine Learning, Deep Learning och Robotics. Danica Kragic är professor vid School of Electrical Engineering and Computer Science vid KTH.

AI började faktiskt utvecklas redan i slutet av 1940-talet, Machine Learning från 1980 och under vårt decennium talar man om Deep Learning. Denna möjliggörs av billigare datorkraft, tillgång på mjukvara och mängder med data. De nämnda koncepten har redan haft stor betydelse för att optimera processer och förbättra service inom olika områden. Sedan är de framtida möjligheterna mycket stora, speciell kombinerade med robotteknik, självkörande fordon och användning av allt flera sensorer.

AI används redan i verkstadsindustrin (fordonstillverkning) för att höja kvalitet, tillgänglighet och produktivitet. AI tillsammans med GPS-positionering och geografiska informationssystem används för att planera städer och transportinfrastuktur och att optimera transporterna när fordonen sedan har tagits i bruk.

– Mycket av ny teknik och effektiva algoritmer har tagits fram i samarbeten mellan forskare och stora företag, berättade Danica Kragic. Många tillämpningar fungerar redan fullgott, men regelverk och annat hänger inte med. Beträffande självkörande bilar hoppas jag att de blir obligatoriska på våra vägar i framtiden.

Som avslutning räknade Danica Kragic också upp vissa etiska aspekter på AI som vi bör ha i åtanke under utvecklingen av AI, Machine Learning och Deep Learning.

Bilden:
I samarbete med Raspberry Pi och Arduino visade Oracle ”Proxima City” – en modell av en stad med uppkopplade fordon och mängder med sensorer. Dessutom intelligent övervakning där bilder från kameror analyseras med AI och Machine Learning.