Nyheter

Lundastudenter vinner ”blöt” casetävling av WSP

Hur framtidssäkrar vi Sveriges tätorter för kraftigare skyfall? Det var frågeställningen i WSPs årliga nationella casetävling för studenter, 100H. Det vinnande bidraget kom från två civilingenjörsstudenter från LTH som satt fingret på en viktig samhällsutmaning, nämligen allmänhetens kunskap och riskmedvetenhet kring vatten i en föränderlig värld.

– Det var ett superintressant och aktuellt ämne med klimatförändringar och vad det får för konsekvenser för vanliga människor, berättar vinnarna Märta Bengtsson och Sara Olsson som nu ser fram emot förstapriset i tävlingen – en resa till Köpenhamn och WSPs danska huvudkontor.

Att medvetandegraden är låg kring vattenfrågor och hur våra städer och vårt dricksvatten kan drabbas av översvämningar såg Märta Bengtsson och Sara Olsson tidigt när de funderade ut vad deras bidrag skulle handla om. Lundastudenternas bidrag ”När vattnet kommer” är inspirerad av MSBs informationsbroschyr ”När kriget eller krisen kommer” och är en sammanställning med information tänkt att distribueras till invånarna i den fiktiva staden X.

Genom sina studier inom ekosystemteknik med inriktning vattenresurshantering var Märta och Sara helt rätt team för uppgiften som enligt tävlingsreglerna skulle arbetas fram under 100 timmar.

– Vi var väldigt nöjda med vårt bidrag när vi skickade iväg det. Att vi sedan skulle gå och vinna kom som en total överraskning, men var såklart väldigt roligt, säger Sara Olsson.

Vinsten, en resa till Köpenhamn och WSPs danska huvudkontor kommer att äga rum i vår. Köpenhamn drabbades 2011 av kraftiga regn och översvämningar, ett så kallat 1000-årsregn. Den 2 juli 2011 föll 150 millimeter på två timmar, vilket normalt motsvarar tre sommarmånaders regn. Sedan dess har åtskilliga miljarder lagts ner på åtgärder för att vara bättre förberedda för skyfall och översvämningar i framtiden.

– Jag ser jättemycket fram emot resan till Köpenhamn och få uppleva den på ett annat sätt än när man är vanlig turist, säger Sara Olsson.

– Köpenhamn är en jättefin stad och är genom sitt läge utsatt för översvämningar. Att få träffa ingenjörer som har upplevt 1000-årsregnet och jobbar med lösningar för att förhindra att liknande skador uppstår igen ska bli spännande att uppleva, avslutar Märta Bengtsson och Sara Olsson.

Juryns motivering;
”Skyfall och översvämningar påverkar redan idag våra samhällen på olika sätt. Våra städer är inte byggda för att klara av extraordinär nederbörd eller ovanligt höga vattennivåer i våra vattendrag. Det vinnande bidraget har satt fingret på den kanske viktigaste utmaningen vi har kring vattenfrågan – allmänhetens förhållande till vattenanvändning, vilja att investera skattemedel samt viljan att betala för dricksvatten av hög kvalitet. Förslaget handlar bland annat om att sammanställa kunskap och konkreta tips som bidrar till att allmänhetens medvetenhet om vattenfrågor ökar och beteenden förändras. Bidraget är ett viktigt komplement till tekniska lösningar och är ett beprövat sätt att förmedla kunskapen om risker och behov av åtgärder. Vi ser att bidraget har en hög potential!”

Andra pris går till Kwang Edwin Ho-yan, Lian Zhuohang och Xia Haitian, från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm vars idé bygger på parkutveckling och som med hjälp av IoT också är fungerar som vattenmagasin.

Tredjepriset går till Anthony Chin och Edith Gustavsson också de från Lunds tekniska högskola. Deras idé bygger på ”porös design” där vanligtvis hårda ytor omvandlas till ytor som fördröjer och släpper igenom vatten.

Om tävlingen

Sedan 2015 har WSP årligen arrangerat casetävlingen 100H, vars syfte är att bidra till ökad inspiration och kreativitet på svenska universitets- och högskoleutbildningar inom samhällsutveckling, teknik och miljö. I tävlingen gör studenter från Sveriges högskolor och universitet upp genom att inom 100 timmar försöka leverera den bästa lösningen på ett givet case.

I juryn sitter WSPs vd, hållbarhets- och innovationschef samt representanter från näringsliv eller det offentliga Sverige beroende på tema. https://www.wsp.com/sv-SE/kampanjer/100h

Bilden:
Märta Bengtsson och Sara Olsson från LTH vann casetävlingen 100H.
Foto: WSP