Nyheter

Populära linjer får fler turer i Göteborg

På söndag byter Västtrafik tidtabeller i hela Västra Götalandsregionen. Samtidigt fortsätter Västtrafik utveckla kollektivtrafiken för att möta det ökande resandet och underlätta pendling i en växande region. Flera populära linjer förstärks med fler turer, både i buss-, spårvagns- och tågtrafiken.

Vid tidtabellskiftet den 15 december får många linjer justerade avgångstider och i samband med detta införs även de trafikförändringar som tagits fram under året. Populära linjer förstärks med fler turer, samtidigt som det blir färre turer på linjer med få antal resande.

– Kundsynpunkter och resandestatistik är viktiga när vi uQtvecklar och anpassar kolQlektivtrafiken. Alla våra resenärers resandebehov ser olika ut. Utgångspunkten är alltid att använda de resurser vi har på ett ansvarsfullt sätt, med trafik som blir bäst för flest, säger Jarl Samuelsson, chef för Västtrafiks affärsenhet.

Ett ökat resande

Resandet i Göteborg, Mölndal och Partille ökar. Nu förstärks populära busslinjer med fler turer; Svart Express, Rosa Express, 18, 19, 25, 52, 128, 519 och 753. Samtidigt blir det färre turer på linjer där få reser. Busslinjerna 36, 45, 47, 513 och 751 får ett minskat utbud.

I spårvagnstrafiken får linje 2 och 5 ett antal nya turer i rusningstrafik.

Nyheter i tågtrafiken

Även resandet med tågtrafiken i regionen ökar. I år sker därför en hel del satsningar på tågtrafiken där flera tåglinjer får utökad trafik med fler avgångar; Göteborg – Kungsbacka, Göteborg – Skövde, Skövde – Örebro, Göteborg – Trollhättan – Uddevalla, Trollhättan – Ed samt Uddevalla – Strömstad.

Trafikförändringarna baseras på resandestatistik, kundsynpunkter och långsiktiga planer för kollektivtrafiken i regionen. Arbetet att utveckla trafiken sker i samarbete med Västtrafiks trafikpartners och kommunerna i Västra Götaland.

Bilden:
Den nya trafiken börjar köra den 15 december, i samband med att Västtrafik byter tidtabeller.
Foto: Eddie Löthman