Nyheter

Aerowash har tecknat ett nytt treårigt distributionsavtal med US Aviation Services

Aerowash amerikanska dotterbolag – Aerowash US Inc – har tecknat ett nytt exklusivt distributionsavtal för USA, Central- samt Sydamerika med US Aviation Services för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2022.

Enligt avtalet har parterna som målsättning att US Aviation Services ska beställa 36 tvättrobotar under avtalsperioden till ett sammanlagt ordervärde om cirka 145 MSEK.

Av avtalet följer också ett volymåtagande som innebär att US Aviation Services under avtalsperioden ska beställa minst 12 tvättrobotar till ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK. Första avrop om fyra tvättrobotar ska göras under första halvåret 2020.

US Aviation Services och Aerowash har sedan tidigare ingått ett LOI enligt vilket parterna har för avsikt att ingå avtal avseende överlåtelse av Aerowash rörelse till US Aviation Services.

– Vi och US Aviation har ambitiösa målsättningar för de närmaste åren. Den volymmålsättning som följer av det nya distributionsavtalet baseras på de behov vi ser i marknaden samt marknadens storlek. Vi kommer nu produktionsplanera för nästa batch om fyra maskiner. Detta distributionsavtal förstärker och förlänger parternas samarbete rörande Aerowash unika koncept. Distributionsavtalet har ingen påverkan på den pågående processen rörande strukturaffären. Den processen bedrivs och redovisas separat,  säger Niklas Adler VD för Aerowash.

Fakta:

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.