Nyheter

Concentric ger strategisk uppdatering kring elektrifiering

En växande marknad för e-produkter till lastbilar och andra fordon kommer innebära nya möjligheter för Concentric. Concentrics e-produkter kommer även att vara relevanta på nya marknader som energilagring där elektriska vattenpumpar behövs för att säkerställa temperaturstyrning av batterierna. Dessa nya möjligheter kompletterar Concentrics existerande produkter för förbränningsmotorn och vi räknar med att försäljningen av e-produkter kan stå för 20% av koncernens omsättning år 2025.

En lägre kostnad för litiumbatterier och en hårdare lagstiftning av utsläpp är de främsta drivkrafterna bakom utvecklingen av drivlinor med lägre utsläpp vilket kommer att öka efterfrågan på e-produkter för lastbilar, bussar och andra kommersiella fordon. Förbränningsmotorn kommer att vara den främsta källan till Concentrics intäkter även framgent men vi räknar med att försäljningen till hybrid- och elektriska plattformar kommer att öka i betydelse och försäljningen av e-produkter väntas uppgå till 20% av koncernens omsättning år 2025.

Elektrifieringen av drivlinor inklusive kraftöverföring och axlar kommer att öppna upp nya möjligheter för Concentrics utbud av elektriska pumpar. Concentric kommer att dra fördel av existerande relationer med globala tillverkare eftersom vi räknar med att lastbilar och bussar kommer att vara det största marknadssegmentet för Concentrics e-produkter.

– Även om nuvarande volymer är relativt låga tror vi att e-produkter kommer att öka i betydelse för Concentric över kommande år. Genom att utnyttja existerande relationer och tidigt ta en position på marknaden för att säkerställa ett konkurrenskraftigt och tillförlitligt erbjudande på de tidiga plattformarna med lägre utsläpp, är Concentric välpositionerat för att ta till vara framtida möjligheter på denna växande marknad, säger David Woolley, vd för Concentric.