Nyheter

Handeln vänder till positiv jobbprognos

Arbetsgivare inom handeln vänder från negativ till positiv jobbprognos och förväntar sig ett något ökat behov av arbetskraft under det första kvartalet 2020, med en sysselsättningstrend på +4 procent. Samtidigt pekar prognosen för transport- och logistiksektorn nedåt jämfört med föregående kvartal, med en sysselsättningstrend på +3 procent för börjar av nästa år.

Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +4 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

– Förra kvartalet var situationen den omvända – handelns jobbprognos pekade nedåt och transportsektorns jobbprognos pekade uppåt. Dessutom var det ganska stor skillnad mellan branscherna, men nu ligger prognoserna på ungefär samma nivå. Även om det inte är högt tryck på arbetsmarknaden är det övergripande positiva signaler inför nästa år, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Föregående kvartal pekade jobbprognosen för handeln nedåt med en sysselsättningstrend på -3 procent. Nu vänder trenden och arbetsgivare inom handeln tror på en något ökat jobbtillväxt för det första kvartalet 2020 med en jobbprognos på +4 procent. Jobbprognosen är också starkare än motsvarande period föregående år.

För transport- och logistiksektorn är situationen istället den omvända. Föregående kvartal pekade prognosen uppåt med en optimistisk sysselsättningstrend på +12 procent. Nu rapporterar arbetsgivare i transport- och logistiksektorn istället en jobbprognos på +3 procent. Det är en svagare sysselsättningstrend både jämfört med föregående kvartal och motsvarande period förra året.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på +4 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare förväntar sig en något ökad efterfrågan på arbetskraft under årets första kvartal. Prognosen är dock svagare jämfört med de senaste ett och ett halv året av mer optimistiska prognoser för jobbtillväxten. Sysselsättningstrenden är fem procentenheter svagare än föregående kvartal och tre procentenheter svarare jämfört med motsvarande period förra året, då prognoserna låg på +9 respektive +7 procent.

Svenska branscher med starkast jobbprognoser:
• Tjänstesektorn (finans-, fastighets- och uppdragssektorn), +13 procent
• Byggbranschen, +11 procent
• Energisektorn, +10 procent
• Hotell- och restaurangbranschen, +9 procent
• Gruvnäringen, +8 procent.

Bild: ManpowerGroup