Nyheter

Ytskyddsdagarna – denna gång både betong, metall och smörjteknik

Ytskyddsdagarna är den givna konferensen för alla som arbetar med eller berörs av utrustningar och konstruktioner i betong och metall. Inkluderade – måste tilläggas – alla de som borde se över sina behov av att hitta rätt ytskydd, men ännu inte gjort detta. Problem kring renovering, ytskydd och förstärkning är något som bör beaktas av alla fastighets- och anläggningsägare som har utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

Ytskyddsdagarna – som nästa gång genomförs 28–29 januari i Göteborg – arrangeras för att ge beställare, tillverkare, konsulter och entreprenörer möjlighet att träffa verkligt kunniga personer. Många av dessa har 20–40 års erfarenhet från sitt specifika expertområde.

Konferensen arrangeras av YtskyddsAkademien i samarbete med FROSIO, SSG, Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Auktoriserade Rostskyddsföretag samt Ytskyddsgruppen.

Verklig spetskompetens

Ytskyddsdagarna har som mål att hjälpa till för att finna de bästa lösningarna både för betong och metall. Rätt ytskydd ger ökad livslängd på konstruktioner och utrustningar. Rätt utfört ytskydd ger lägre livscykelkostnader, högre tillgänglighet, förbättrad produktivitet och lägre miljöpåverkan.

– Under Ytskyddsdagarna får ni möjlighet att träffa personer och företag som har verklig spetskompetens gällande renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i betong och stål, berättar Tommy Thörn, som är grundare, samordnare och rådgivare vid YtskyddsAkademien.

– Bland annat är det viktigt att förstå hur betydelsefullt det är att utföra inspektion, tillståndsbedömning, appliceringsanalys, kostnadsanalys, åtgärdsplan samt renovering och ytskydd av utrustningar och konstruktioner i tid. Annars blir det omöjligt att renovera och ytskydda på rätt sätt, fortsätter Tommy Thörn.

Det handlar om betong och metaller i konstruktioner och maskiner. Under konferensen berörs också kompositmaterial. Nytt för i år blir att man tar upp även tribologi/smörjteknik. Rätt teknik har bevisligen ökat livslängden på utrustningar och därmed höjt driftsäkerheten samt sparat miljonbelopp för många företag.

Flera branscher

Konferensen är sedan 2011 ett årligt åtkommande tvådagarsarrangemang. Förra gången lockade det ungefär fyra hundra deltagare och i år blir uppslutningen säkerligen ännu större. Vissa föredrag är gemensamma för alla deltagare, men i övrigt blir det specialsessioner inriktade på betong, rostskydd, broar, tribologi/smörjteknik, rostskydd/brandskydd, process/kraft&värme respektive vattenverk/avloppsreningsverk.

– Det är bra att folk från respektive bransch träffas, eftersom de ofta har gemensamma utmaningar med ytskyddet och väl känner igen typerna av anläggning, säger Tommy Thörn.

Bland föredragen inom betongområdet kan man notera ett om nästa generations kloridskydd. Inom rostskydd presenteras Yrkesakademiens yrkeshögskoleutbildning. När det handlar om broar tar ett av föredragen upp förslag till ändring i Trafikverkets regler om tätskikt på betongbroar. Inom tribologin är bland annat tillståndsbaserat underhåll aktuellt. För process/kraft&värme berörs bland annat kompositer.

Inom vatten- och avloppsverksområdet tar man upp betongskyddsliner i PE, PP, ECTFE och PVDF. Flera föredragshållare berör vad upphandlare av ytskydd bör tänka på. Till den allmänna sessionen hör en presentation om användning av drönare som är kompletterade med sensorer och artificiell intelligens.

– Vi samlar helt enkelt de allra bästa experterna som är innovativa och kan inspirera. Det alltmer ökande intresset för Ytskyddsdagarna visar att anläggningsägare och andra börjat inse vikten av rätt renovering och ytskydd och därmed vill öka sin kunskap i detta komplexa arbetsområde, avslutar Tommy Thörn.

För övrigt under året ordnar Ytskyddsakademien också tvådagars utbildningar i renovering och ytskydd av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

Bilden:
Tommy Thörn som är samordnare YtskyddsAkademien och Hans Rothenberg som är riksdagsledamot och en veteran i underhållsbranschen, håller båda föredrag under Ytskyddsdagarna.
Bild: Ytskyddsakademien