Nyheter

Fossilfria fordon år 2030 är målet för stor miljösatsning

Målet är att de offentliga aktörerna i Östra Mellansverige ska ha en fordonsflotta som är fossilfri, före år 2030. Nu satsar Region Örebro län cirka fem miljoner av det statliga regionala utvecklingsstödet i två projekt för att bidra till den måluppfyllelsen. Det beslutade Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd den 11 december.

– Det är en ambitiös målsättning att ställa om våra fordon till att var fossilfira till år 2030, men vi måste tro på att det är möjligt, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden. De offentliga aktörerna har en nyckelfunktion som skapar grunden för hela samhällets omställning. Ökade insatser krävs dock för att få till en förändring, därför gör vi den här satsningen i två projekt på fordon och drivmedel och på beteendeförändringar.

Projektet fordon och drivmedel

Ett samverkansprojekt Fossilfritt 2030 – fordon och drivmedel, mellan Biogas Öst AB, Region Örebro län, Region Östergötland och Region Sörmland. Projektet ska bidra till ökad och bättre fungerande storregional marknad för fossilfria transporter, och för regional produktion och nyttjande av förnybara drivmedel. Projektet kommer bistå med stöd till deltagande offentliga organisationer i omställningen av de egna fordonsparkerna och drivmedelsinköpen, samt i upphandlingar av transporttjänster.

Projektet Rena resan – beteendeförändringar

Det andra projektet, Fossilfritt 2030 – Rena resan, kommer att arbeta med beteendeförändring. Region Örebro län bedriver idag projektet Hållbart resande i Örebroregionen. Det nya projektet ska bidra till att det hållbara resandet ökar i Östra Mellansverige, vilket innebär att fler ska välja cykel eller kollektivtrafik vid projektets slut. Aktiviteter som ska bidra till detta är länsövergripande samarbete och kunskapsutbyte med beteendekampanjer marknadsföring av alternativa resesätt.

Projekten ska avslutas senast 2023-03-31. Beslutet gäller under förutsättning att projektets budget är fullt finansierad.