Nyheter

Gülermak får entreprenadkontrakt för utbyggnaden av Tvärbanan i Stockholm

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har tilldelat det turkiska företaget Gülermak entreprenadkontrakt för utbyggnad av Tvärbanan från Bromma flygplats till Helenelund. Kontraktsvärdet uppgår till 1 450 miljoner kronor och avser en totalentreprenad.

Gülermak är ett turkiskt företag med verksamhet i Europa och Mellanöstern. I Sverige har företaget uppdrag åt Trafikverket, exempelvis Västlänken. Företaget lämnade, i god konkurrens, det mest fördelaktiga anbudet avseende pris och kvalitet.

Totalentreprenad är en entreprenadform där en enda aktör har ansvar för hela arbetet, både projektering och utförande.

Tvärbanan byggs ut i etapper, och den etapp detta kontrakt avser är sträckan Bromma flygplats–Kista/Helenelund. Sedan tidigare pågår utbyggnad av etappen Norra Ulvsunda–Bromma flygplats med planerad trafikstart 2020. Våren 2022 planeras trafik till Norra Ursvik och banan i sin helhet planeras trafikstarta 2023.

Bild: Wikipedia