Nyheter

JDA levererar ny strategi för Scanias leverantörskedja

Scania implementerar SaaS-lösningar från JDA Transportation Management för effektivisering av hela leveranskedjan.

JDA Software meddelar idag att Scania har valt SaaS-lösningen JDA Transportation Management för att effektivisera leveranskedjan. Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar med lastbilar och bussar för tunga transporter, i kombination med ett omfattande produktrelaterat tjänsteerbjudande i form av finansiering, försäkring och uthyrning.

Scania är också en ledande leverantör av industri- och marinmotorer. Företaget har cirka 52 000 medarbetare i över 100 länder.

Scanias mål är att övergå till ett hållbart transportsystem och skapa en värld av rörlighet som är bättre för företagen, samhället och miljön. Som ett led i detta behöver Scania förändra sina processer för transporthantering för att bli mer snabbrörliga och arbeta med smartare transportstrategier som leder till minskad avfalls- och resursförbrukning. Scania har valt att arbeta med JDA, baserat på JDAs ambition att driva hållbara försörjningskedjor, för att minska den totala miljöpåverkan.

– Vi valde JDA som partner för att optimera våra flöden, hela vägen från produktionsplanering till slutkund, säger Hans Ekman, Manager Outbound Development på Scania Logistics.

Med hjälp av JDA kommer Scania att hantera alla utgående globala transporter från produktionsenheter och karosserihandel. De kommer även hantera sin utgående logistikprocess från produktion och hela vägen till slutkunden.

– Vi kommer att stödja Scania med bevakning i realtid för att anpassa lastbilsrutter och scheman för att bättre möta kundernas behov, samtidigt som rutterna ska förbli hållbara, säger Johan Reventberg, president EMEA på JDA. Detta möjliggör kortare ledtider och förutsägbara leveranser. Vi är glada att stödja den här storskaliga satsningen hos Scania och ser fram emot att se resultaten, både för leveranskedjan och ur ett hållbarhetsperspektiv.