Nyheter

Björn Strokirk fick Epirocs Bergteknikpris

Björn Strokirk, SBMI (Sveriges Bergmaterialindustri) har tilldelats Bergteknikpriset 2019, som delas ut av Epiroc. Han får det för sitt mångåriga arbete för att driva utvecklingen framåt inom frågor som berör teknik, arbetsmiljö och säkerhet inom bergmaterialbranschen.

Bergteknikpriset delades ut under Epirocs årliga branschseminarium för beslutsfattare inom berg- och gruvindustrin. I år hade seminariet temat ”Framtidens gruvindustri” där gröna innovationer, hållbarhet och produktivitet stod i fokus.

– Björn har ett enastående engagemang för branschen och har jobbat många år med att förbättra och utveckla både arbetsmiljö och säkerhet. Han har på ett föredömligt sätt drivit på den tekniska utvecklingen och tydliggjort detta för medlemsföretagen i SBMI. Det har handlat om allt från arbetsmiljö och ljuddämpning till säker borrning i gamla sprängbottnar, berättar Lars Senf som är vd för Epiroc Sweden.

Bergteknikpriset har delats ut årligen sedan 2003 och delas i år ut för 16:e gången. Priset syftar till att uppmärksamma personer som starkt bidragit till kunnande och forskning inom bergteknik.

Priset på 100 000 kronor utgörs av två delar. Ena delen är en donation på 80 000 kronor till ett eller flera utvecklingsprojekt inom bergteknik. Projekten ska bedrivas på svensk högskola, universitet eller företagsoberoende institution och resultaten ska vara offentliga.

Den andra delen av priset är ett resestipendium på 20 000 kronor som disponeras fritt av vinnaren. Björn Strokirk är både tacksam och hedrad över priset.

– Arbetsmiljö är ett av branschföreningens fokusområden och här vill vi jobba nära tillverkarna för att främja utveckling och användning av säkrare maskiner. Jag är mycket glad att få detta pris efter mångårigt samarbete med tillverkare, bergsprängare och krossentreprenörer, säger Björn Strokirk.

Fjolårets vinnare Jan Kläre, Senior Project Manager på Boliden Mineral AB, har valt att donera sina vinstpengar till Bergskolan i Filipstad.

– Den anrika Bergskolan i Filipstad har under decennier bidragit stabilt till kompetensförsörjning och kompetensutveckling till svensk gruvnäring och metallindustri. Jag hoppas att min donation kommer skolan till pass för att fortsätta dra till sig studenter med attraktiva utbildningsmöjligheter och på så vis fortsätta med sitt bidrag till branschens kompetensförsörjning decennier framåt, säger Jan Kläre.

Bergteknikpriset nomineras av den svenska entreprenad- och gruvbranschen samt av högskolor/universitet med bergteknisk utbildning. Den slutgiltiga vinnaren väljs av en jury bestående av företrädare från Epiroc i samarbete med befattningshavare i branschen.

Bilden: Björn Strokirk, SBMI (Sveriges Bergmaterialindustri) har tilldelats Bergteknikpriset 2019, som delas ut av Epiroc.
Bild: Epiroc