Nyheter

Från garage i Tävelsås till internationellt företag

Just nu uppför företaget Micropower Group i Växjö ett 6 800 kvadrater meter stort projekt, benämnt ”Batterifabriken” som beräknas stå färdigt i maj 2020 i nya industriområdet Nylanda i Öjaby nära flygplatsen strax utanför Växjö.

Byggprojektet omfattar en produktionsanläggning samt en ny kontorsfastighet, där den senare är uppförd i modern träbyggnadsteknik – vilket varit ett medvetet val i en del i det växande företagets klimat– och hållbarhetsprofil.

Verkligheten överträffar ofta dikten. Och helt sanna sagor är kanske ännu bättre. För bättre än så kan kanske utvecklingen för växjöbaserade Micropower Group inte beskrivas. Allt startade år 1984 i ett garage i Tävelsås hemma hos grundaren Thomas Svensson i Tävelsås, ett litet samhälle knappt två mil från Växjö och med idag cirka 350 invånare.

Marknadsledande i Nordeuropa

Affärsidén var att se framtiden i laddning, energilagring och strömförsörjning. På så sätt kom Thomas Svensson och hans kompanjoner att revolutionera en hel bransch. Då handlade om att tillverka datorstyrda batteriladdare för eltruckar, vilket var helt nytt för sin tid på marknaden – även internationellt. Därefter startade ”The Success Story”.

Företaget Micropower Group omsätter idag 700 miljoner kronor, och förväntas bli ett miljardföretag i omsättning inom något år. Företaget är idag marknadsledare i Nordeuropa för batteriladdare till truckapplikationer. Ungefär 500 000 batteriladdare och strömförsörjningsaggregat levereras årligen till kunder över hela världen.

Micropower Group har dotterbolag i bland annat USA, Kina och Finland. Företaget har cirka 75 procent av den svenska marknaden – och har även kontor i Stockholm och Göteborg. Det finns också FoU-center i Sverige och Finland med ungefär 30 anställda ingenjörer. Sedan ett par år satsas även på tillverkning av moderna lithiumjonbatterier, som redan i dag omsätter 200 miljoner – det vill säga ungefär 30 procent. Inom kort förväntas batteritillverkningen svara för hälften av omsättningen.

– Ja vi kan nog faktiskt tala om en saga vad gäller Micropower Group, säger Thomas Svensson. Hela företagets snabba utveckling har handlat om engagemang. Micropower Group ägs idag av en grupp nyckelaktörer bland de anställda. Engagemang och innovation är två viktiga begrepp som vi kontinuerligt jobbar med.

Thomas Svensson är numera styrelseledamot och VD för fastighetsbolaget. Och det är också den kraftigt ökade efterfrågan på litiumjonbatterier för industriella fordon och nyttofordon som är anledningen till den nya produktionsenheten. Att placeringen blev i Växjö hörde bland annat samman med stadens strategiska läge. Och här finns förstås huvudkontoret i koncernen kvar.

En klimatoptimerad kontorsbyggnad i trä

Produktionsanläggningen som nu uppförs är på 6 800 kvadratmeter varav kontorsbyggnaden i trä kommer att bli 1 800 kvadratmeter. I starten kommer det att generera ett tillskott på cirka 40 nya medarbetare vilket omfattar tjänster inom teknik, inköp, produktion samt flera andra funktioner. Om verksamheten fortsätter expandera som planerat så är anläggningen dimensionerad för en personalstyrka om 160 personer.

Det är Arkitektbolaget, som utformat flera kända träbyggnadsprojekt i Växjö, som också designat kontorsbyggnaden med en byggnadsstomme i modern träbyggnadsteknik. Här kommer också att finnas en solcellsanläggning som kommer att kunna generera 170 000 kWh årligen, mer än halva beräknade energiåtgången för anläggningen. Och generöst med laddstolpar för elbilar.

– Det är en del av företagets hållbarhetspolicy och det är med hög svansföring när det gäller klimat- och miljöaspekter som vi fortsätter bygga vårt varumärke, säger Thomas Svensson.

Växjö – Europas första moderna Trästad

I det mycket inspirerande samtalet kring den nya anläggningen ställer jag frågan till Carl Björk hos GBJ Bygg AB, som är ansvarig byggentreprenör i projektet, om det varit viktigt att Växjö redan är profilerad som en stad som satsar hårt på klimatsäker träbyggnadsteknik? I själva verket en av de mest kända moderna trästäderna i Europa.

– Ja självklart, säger Carl Björk. En kommun som Växjö vill ligga långt fram när det gäller klimat- och hållbarhet och runt om i Småland finns förstås mycket skog. Att använda förnybara råvara för byggnation tillhör framtiden. Och därför är vi också stolta över att nästa år kunna visa upp hur en modern kontorsbyggnad uppförd med trästomme och med träfasad kan se ut. Och vi har också profilerat vårt företag på just de fina möjligheterna med att bygga med trä.

Kontoret är uppfört i ett träbaserat pelar-balksystem med mycket synligt trä också invändigt. Fasaden är modernt utformad i underhållsfri organic wood.

– Att bygga med trä – som är ett fantastiskt material – handlar i dag mycket om hållbarhets- och klimatfrågorna, säger Carl Björk. Och Micropowers nya kontorsbyggnad kommer att bli en kontorsbyggnad som ”sticker ut” som ett mycket bra exempel på framtidens byggnation.

Bild: Arkitektbolaget