Nyheter

Jönköpings första elbusslinje laddas av ABB

Jönköping satsar på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I linje med det har Jönköping Energi lagt en order till ABB för att elektrifiera stadens första elbusslinje.

Idag invigs Jönköpings första elbusslinje, linje 17, som ska köra mellan bostadsområdet Strandängen och köpcentret Asecs (A6). När den nya busslinjen, som laddas av en pantogafladdare från ABB, är i trafik kommer den att bidra till en utsläppsminskning på 221 ton koldioxid per år och en tystare och lugnare stadsmiljö.

Ett av Jönköpings mål är att ställa om från fossil energi till förnybar energi och en del i att uppfylla det målet är att maximera användningen av ett hållbart kollektivtrafiksystem. Genom att vi reser tillsammans minimeras klimatpåverkan. Länstrafiken i Jönköping arbetar för att minska skadliga utsläpp i naturen och målet att vara helt fossilfria kommer att uppnås redan 2021 då alla bussar kommer köras på el eller biogas.

För att driftsätta elbussar krävs en högpresterande laddinfrastruktur. Bussarna på linje 17 kommer att laddas av en 450kW pantografladdare (high power charger), en modulär lösning för högeffektsladdning av tunga fordon från ABB. Laddaren använder sig av standarden OppCharge, ett öppet gränssnitt för bussladdning, som erbjuder laddning via automatisk takanslutning.

– Att verka för ett hållbart Jönköping är ett av våra övergripande mål. Genom att bidra med laddinfrastrukturen i Jönköping gör vi det möjligt att kunna resa mer hållbart i de nya elbussarna, säger Mårten Nelson på Jönköping Energi, företaget som ansvarar för laddinfrastrukturen för de nya elbussarna.

Bussarna kan laddas på bara fem till sju minuter via en dockningsplats på Asecs där de både släpper av resenärer och laddar samtidigt. Laddningen räcker hela sträckan från Asecs till Strandängen och tillbaka.

– Vi är stolta över att tillsammans med Jönköping Energi leverera en stark infrastruktur för elbussar som bidrar till Jönköpings hållbara framtid. ABB är engagerade i att skapa en framtid med nollutsläpp och en hållbar kollektivtrafik är en viktig del av detta. Vi har produkterna och lösningarna för att leverera el från produktion till slutanvändare på ett säkert, smart och hållbart sätt, säger Mats Peterson, chef för ABB Sveriges affärsområde Electrification.

Laddaren, som ingår i portföljen ABB Ability™ med uppkopplade lösningar, låter bussbolagen fjärrövervaka och konfigurera laddpunkter och proaktivt underhålla utrustningen för att garantera maximal drifttid.

Bilden:
Nya busslinjen invigs av Mats Weidman, Anders Samuelsson och Marcus Eskdahl.
Bild: ABB