Nyheter

Safe at Sea beviljas finansiering för utvecklingsprojekt ElEcoRunner

Safe at Sea AB har beviljats ”Region Västra Götalands finansiering för forskning och utveckling” i små och medelstora företag.

Safe at Sea har ansökt om denna finansiering till forskningsinsatser för hållbar tillväxt i syfte att utveckla en ny elektrisk och fossilfri drivlina, kallad ElEcoRunner. Kriterierna för utvecklingsstödet är att projektet ska tillföra företaget ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla varor, tjänster och processer, som ska ge tydliga konkurrensfördelar, t ex i form av ökade marknadsandelar, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar och/eller lägre tillverkningskostnad. Forskningsinsatserna i projektet ska baseras på marknadens behov.

Det beviljade utvecklingsstödet har föregåtts av en längre process med ansökningshandlingar och intervjuer där projektet och dess potential har bedömts i relation till andra sökande.

– Vi är mycket stolta över att vi har fått denna finansiering. Det bevisar att Region Västra Götaland tror på vad vi gör, vår plan för framtiden och vår bedömning av marknaden för en elektrisk och fossilfri drivlina, säger Henrik Hartman, VD på Safe at Sea AB.

Utvecklingsstödet från Region Västra Götaland är SEK 500 000 och Safe at Sea AB kommer att investera motsvarande belopp i projektet.