Nyheter

Samordnade resor ska minska Härnösands klimatpåverkan

Färre kommunala transporter och därmed minskad klimatpåverkan. Det är ett av målen med Mittuniversitetets nya projekt inom området Internet of Things, IoT. En av två så kallade testbäddar inom projektet ska etableras i Härnösand och identifiera hur kommunala transporter kan samordnas för att minska resor och CO2-utsläpp.

− Kommunen gör varje år resor som motsvarar flera varv runt jorden och om det här projektet kan hjälpa oss att minska resandet med ett varv runt jorden är det värt mycket. Vi räknar med att hitta synergier som gör att vi kan minska vårt resande, vilket i sin tur minskar vår klimatpåverkan och sparar resurser, säger Fredrik Mattsson, verksamhetschef för hemtjänst och hemsjukvård i Härnösands kommun.

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och organisationer kan samverka genom forskning, utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller lösningar. Det finns över 100 testbäddar i Sverige men ingen av dessa är etablerade i regionen och kunskapen kring testbäddar är generellt låg inom näringsliv och offentlig sektor.

− Testbäddarna gör att vi, utifrån vår forskning inom IoT, kan hjälpa företag och kommuner att bygga kompetens som kommer att leda till nya idéer och framtida utveckling, säger Mattias O’Nils, projektledare för IoT Testbäddar och centrumledare för forskningscentret Sensible Things that Communicate, STC, på Mittuniversitetet.

De två nationella testbäddarna som ska etableras i länet är inriktade mot Smart industri och Smarta samhällen. Det ska ge regionens företag och kommuner möjlighet att bygga ny kunskap inom IoT bland annat genom att testa och utvärdera lösningar med 5G-teknik. Arbetet kommer att pågå i drygt tre år och målet är att engagera ett 30-tal företag i testbädden.

IoT Testbäddar är ett samverkansprojekt där Mittuniversitetet är huvudpart och där forskningsinstitutet RISE är med i genomförandet. Projektet finansieras av EUs regionala fond, Region Västernorrland, Mittuniversitetet, 19 företag samt samverkansavtalen med Sundvalls, Örnsköldsviks, Timrå och Härnösands kommun.

Bilden:
Hemtjänstchefen Fredrik Mattsson hoppas att projektet ska hjälpa till att minska resandet med kommunens bilar.
Bild: Härnösands kommun