Nyheter

Tre inviger idag Sveriges första publika 5G-nät

Idag inviger Tre Sveriges första publika 5G-nät söder om Stockholm i området runt Globen och Enskede, nära Tres huvudkontor. Nu erbjuds boende i området möjlighet att utforska det nya nätet tillsammans med Tre. Ansökan för att bli en av 100 konsumenter som får en 5G-router startar idag.

– Utrullningen av 5G i Sverige har gått alldeles för sakta och försenas ytterligare. Vi vill inte vänta längre utan komma igång och lära oss mer om tekniken och dess möjligheter tillsammans med konsumenterna. Att vara först med ett publikt 5G-nät på kommersiella frekvenser är ett mycket spännande steg i utvecklingen mot 5G i Sverige, säger Haval van Drumpt, vd på Tre Sverige.

Flera testnät har etablerats i Sverige, men detta är första gången som konsumenter bjuds in att använda 5G på befintligt publikt nät. Under hösten har Tre testat nätet och nått hastigheter på upp till 500-700 Mb/s, vilket är goda nivåer med tanke på den begränsade mängd spektrum som används. Med tillgång till spektrum i andra frekvensband kommer hastigheten att bli ännu högre och täckningen att bli bättre.

– Att vi kan koppla upp ett publikt 5G-nät redan idag är tack vare tillgång till frekvenser i höga frekvensband och att det finns utvecklad 5G-utrustning till dessa frekvenser. När mer spektrum tillgängliggörs är vår ambition att använda den tekniska kunskap och användarinsikter som framkommit under våren för att ge en ännu bättre 5G-upplevelse, säger Per Stigenberg, teknisk chef på Tre Sverige.

Goda grannar vid Globen

Tres 5G-område kopplar upp stadsdelarna kring Globen och Enskede. För att bli bland de första konsumenterna som testar publikt 5G i Sverige behöver man bo i området och anmäla sitt intresse på https://www.tre.se/privat/ovrigt/5g.

De 100 personerna som väljs ut blir en viktig del av Tres lärande om 5G. Personerna kommer att få en 5G-router installerad och bjuds under våren in till flera events för att utforska 5G, till exempel genom att testa 5G-telefoner, cloud gaming, streaming i 8K, VR- och AR-glasögon och andra tjänster som blir möjliga över 5G.

Router och abonnemang kostar inget för konsumenterna, betalning sker genom att de delar med sig av sina erfarenheter av 5G och på så sätt hjälper Tre i utvecklingen av 5G.

– Vi vill göra området kring Globen till en nyfiken verkstad och laboratorium för hur 5G utvecklas i Sverige. Det finns en vision om att området runt Globen och Slakthusområdet ska bli en destination för innovation och upplevelser, det här är vårt sätt att bidra till den visionen, säger Haval van Drumpt.

Tres 5G-nät

Tre använder spektrum i 2.6GHz-bandet för 5G-nätet i området kring Globen och Enskede. Under 2020 fortsätter Tre utbyggnaden i stora delar av Stockholm och kommer att komplettera 2.6GHz-bandet i takt med att spektrum tillgängliggörs i fler frekvensband. En mix av låga och höga frekvenser är nödvändigt för att bygga ett framtidssäkrat 5G-nät som kan användas i hela Sverige.

Tre använder möjligheten att utforska 5G-tekniken redan nu för att vara väl förberedda när 5G lanseras brett. Ambitionen är att använda den tekniska kunskap och användarinsikter som framkommit under våren i de nya frekvensbanden för att öka hastigheterna ytterligare i 5G-nätet.

När mer spektrum tillgängliggörs förväntas alla större mobiltillverkare släppa 5G-mobiler på den svenska marknaden.

Att ladda ned en film på 1 GB tar cirka 160 sekunder på nuvarande 4G-nät, för det nya 5G-nätet går den siffran ned till cirka 50 sekunder. När 5G-nätet är helt utbyggt med andra frekvensband och mer spektrum förväntas tiden gå ned ytterligare till 15 sekunder. Detta är enbart uppskattningar då hastigheterna bland annat kommer att påverkas av hur mycket spektrum Tre får tillgång till och hur vi kommer att använda de olika frekvensband som kommer att vara tillgängliga för 5G.

En av de största skillnader mellan 4G och 5G är svarstiderna, så kallad latency, som minskar från 40 millisekunder till 8-10 millisekunder. Svarstider är helt centrala för många applikationer, bland annat inom gaming som blir ett av de områden som gynnas mest av den nya tekniken.

Bild: Tre