Nyheter

Ramboll analyserar projekt som ska främja AI

Tillsammans med Aiwizo ska Ramboll analysera Vinnovas satsning ”Starta er AI-resa” för små- och medelstora företag som vill komma igång med sitt AI-arbete. Satsningen är en del i det regeringsuppdrag som handlar om att undersöka hur Sverige kan accelerera innovationsarbetet inom Artificiell Intelligence, AI.

– Sverige vill flytta fram positionerna inom AI, ett område där utvecklingen går rasande snabbt och har potential att i grunden förändra vårt samhälle. Det kan appliceras på olika delar av samhällets utmaningar och bidra till lösningar inom områden som ligger oss extra varmt om hjärtat, som social hållbarhet, samhällsbyggnad och hälsa och välfärd, säger Clara Leandersson, managementkonsult på Ramboll och ansvarig för utvärderingen.

De företag och organisationer som fick finansiering i Vinnovas satsning ”Starta er AI-resa” är nu igång med sina innovationsprojekt och Ramboll har fått i uppdrag att analysera dessa. Uppdraget genomförs i samarbete med företaget Aiwizo. Aiwizo har flera års praktisk erfarenhet av att utveckla och implementera maskininlärningsapplikationer, främst inom bild- och text-analys.

– Vi driver i dagsläget ett flertal maskininlärningsprojekt hos Ramboll och ser fram emot att samarbeta även i detta uppdrag för att tillsammans identifiera hur fler organisationer kan inspireras till att starta sin AI-resa, säger Jacob Tersander, affärsutvecklare på Aiwizo.

Uppdraget påbörjas under december och kommer att avslutas sommaren 2020. Det är en del av Rambolls bredare arbete inom digitaliseringen av samhället. Ramboll arbetar med flera andra statliga myndigheter i uppdrag som syftar till att stärka förutsättningarna för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Bild: Martin Dimitrov