Nyheter

Utökat producentansvar drivkraft för Enviros långsiktiga affärspotential på indiska marknaden

Scandinavian Enviro Systems säljchef Fredrik Olofsson är nyss hemkommen från Indien, där han under tio dagar träffade indiska pyrolysföretag, fordonstillverkare, oljebolag, gummiproducenter och däcktillverkare.

– Enviros patenterade teknologi följer europeisk lagstiftning gällande avfallsförbränning och är mycket konkurrenskraftig i Indien. En av drivkrafterna för vår teknologi i Indien bedöms vara kopplad till producentansvar, något som bekräftades under möten med bland annat däcktillverkare. Vi har redan nu på hemmaplan genomfört ett uppföljande möte med en indisk däcktillverkare, säger Fredrik Olofsson, säljchef på Enviro.

I oktober ingick Enviro i India Sweden Innovations Accelerator (ISIA), ett samarbete med Energimyndigheten, Business Sweden och Confederation of Indian Industries. Målsättningen är att ta gröna och hållbara innovationer till den indiska marknaden. I november besökte därför Enviro Indien tillsammans med de andra medlemsföretagen. Syftet var att presentera Enviros teknologi för indiska bolag, samt investerare och banker som har intresse för cleantech.

– Med samarbetet vill vi bättre förstå den indiska marknaden och identifiera drivkrafter för framtida etablering av anläggningar. Enviro vill erbjuda vår återvunna kimrök (EnviroCB) till den indiska däck- och gummiindustrin och hitta lämpliga kommersialiseringsmöjligheter för pyrolysolja (TPO) till större aktörer.

Indien har många pyrolysanläggningar, där merparten är baserade på inhemsk teknologi och förknippade med skadliga utsläpp samt hälso- och brandrisker. Anläggningarna fokuserar enbart på pyrolysolja och saknar process för återvinning av kimrök.

– I Indien arbetar man med att förändra och förbättra producentansvaret gällande uttjänta fordonsdäck (ELT). Enviros återvunna produkter och teknologi är både aktuell och konkurrenskraftig i landet, säger Fredrik Olofsson.

I maj 2020 är nästa resa med ISIA till Indien planerad.

Bild av Lars Eriksson från Pixabay