Nyheter

Linköping välkomnar förhandlingar om nya stambanor

Att regeringen bjuder in till nya förhandlingar om finansiering av nya stambanor välkomnas av Linköpings kommun.

– Det är både välkommet och efterlängtat att man nu sätter fart på den här frågan, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Regeringen har bjudit in till ett första möte under januari månad för att återuppta förhandlingarna kring hur satsningen på nya stambanor i Sverige ska finansieras och genomföras. Inriktningen är, enligt ett uttalande från infrastrukturministern, att kunna besluta om ett långsiktigt åtagande med bred majoritet i riksdagen.

– Det här en av våra viktigaste strategiska frågor, som kommer att påverka hur Linköping och hela regionen utvecklas under många år framöver. Att regeringen öppnar upp för nya förhandlingar innebär att de frågetecken som finns kring finansiering och genomförande för systemet av nya stambanor i hela landet förhoppningsvis kan rätas ut, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

För Kristina Edlund (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, var beskedet från infrastrukturminister Thomas Eneroth idag lika efterlängtat. Det finns en samsyn inom både styrande majoritet och opposition i Linköping att goda kommunikationer säkrar näringslivets konkurrenskraft och skapar både nya jobb och nya bostäder.

– Som stor kommun med ambition att växa av egen kraft, vet vi att goda kommunikationer är en nyckel till framtiden. Därför är det glädjande att regeringen nu visar handlingskraft och bjuder in till samtal. Jag hoppas att de inbjudna partierna nu tar sitt ansvar och visar tydlig vilja att påskynda resan för framtidens kommunikationer, säger Kristina Edlund (S).

Planeringen för Ostlänkens passage genom staden Linköping befinner sig i ett intensivt skede, där kommunen och Trafikverket gemensamt sätter upp krav och mål för den nya järnvägen. Parterna ska tillsammans hitta en effektiv utformning av järnvägen, som samtidigt bidrar till stadens utveckling med ny centralstation och växande innerstad. Under 2020 går det här arbetet in i en ännu mer konkret fas, med inriktningen att kunna presentera ett huvudalternativ för sträckningen genom centrala Linköping i slutet av året.

Mer information om Linköpings kommuns stadsbyggnadsprojekt Ostlänken:
https://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/stadsutveckling/stadsbyggnadsprojekt-ostlanken/

Bild av analogicus från Pixabay