Nyheter

Bygger avancerad AI-fabrik för järnväg

AI-teknologi som klarar att förutse drift- och underhållsbehovet av järnvägen i Sverige – och som automatiserar förebyggande underhåll och reparationer. Hela den underhållskedjan ska förenklas genom en avancerad AI-fabrik för järnväg vid Luleå tekniska universitet. Verkliga försök med en digitaliserad järnväg ska genomföras i hela landet.

– Vi vill göra underhållet av järnvägen i Sverige snabbare, enklare,billigare och mer automatiserat. Genom AI-fabriken kan järnvägsaktörerna få möjlighet att se in i framtiden och göra en precisare planering och ett effektivare drift- och underhållsarbete av hela järnvägssystemet, säger Ramin Karim, projektledare och professor vid drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Grundidén i AI-fabriken för järnväg bygger på att automatisera beslutsfattandet och genomförandet av underhåll av infrastruktur, lok och vagnar. Det ska kunna göras genom avancerad beräkningsteknik som bygger på AI och öppna och säkrade delningar av algoritmer och data.

Den avancerade tekniken kommer att kunna appliceras även inom annan industri. Genom AI-fabriken för järnväg vid Luleå tekniska universitet vill forskarna påskynda en digitalisering av järnvägen för att göra järnvägstransporten i Sverige mer effektiv, hållbar, säker, pålitlig och punktlig. Verkliga försök med AI-fabriken kommer att genomföras över hela landet – med start på Malmbanan och Haparandabanan.

– Vi är inte så långt ifrån att lyckas med detta – och vi kommer att bli först i världen, säger Ramin Karim.

Projektet som har tilldelats drygt 8 miljoner, varav hälften från Vinnova, ingår i en nationell satsning på åtta nya datalabb som ska leda till samhälleliga och ekonomiska värden genom ökat fokus på datadrivna beslut. AI-fabriken ska utveckla och tillhandahålla en plattform med AI-tjänster och AI-komponenter som kan sättas ihop av olika järnvägsaktörer utifrån affärsmässiga och tekniska behov. Den avancerade tekniken kommer att kunna appliceras även inom annan industri.

– Den här satsningen är helt klart ett erkännande av vår forskning inom eUnderhåll, industriell AI och järnväg vid Luleå tekniska universitet, säger Ramin Karim.

AI-fabriken för järnväg vid Luleå tekniska universitet består av en uppsättning smarta tjänster (cloud och edge-baserade). Dessa gör det möjligt för olika intressenter inom järnvägsbranschen såsom myndigheter, industrier, akademin och företag, att få bättre överblick över järnvägens nuvarande och framtida kapacitet och tillstånd – och därmed optimera sin verksamhet.

AI-fabrikens tjänster och funktioner är öppna men säkrade vilket är en förutsättning för en branschövergripande optimering.

Projektet AI-fabriken för järnväg sker i samarbete med Alstom, Bombardier, Branschföreningen Tågoperatörerna, Damill AB, Trafikverket, Infranord AB, Norrtåg AB, Omicold AB och Sweco Rail AB. Projektet har redan mottagit intresse från andra aktörer som kommer att involveras i olika sammanhang.

Bild: Luleå tekniska universitet