Nyheter

Ökad samverkan för att minska transportsektorns klimatpåverkan

Att investera i program för klimatkompensering för transportbranschen är betydelsefullt för att bidra till utveckling av ny teknik och lösningar som kan reducera koldioxidutsläppen. Men parallellt behöver branschen bokstavligen styra in transporter på mer hållbara vägar. Det säger Bolts Sverigechef Nils Wijkmark som vill se ökad samverkan och fler gröna initiativ ute på vägarna.

Bolt har nyligen genomfört en undersökning bland 15 000 kunder i Europa som visade att 94 procent av dem är oroliga för vilken påverkan deras dagliga val har på miljön. 95 procent vill att företag ska ta ansvar och stötta dem i att vara miljövänliga i vardagen. Detta lägger ett stort ansvar på företag att absorbera kostnader för att minska sitt koldioxidavtryck och snabbare möjliggöra en omställning av transportsystemen.

Vi har nyligen berättat om vårt miljöinitiativ Green Plan där vi fram till 2025 investerar motsvarande 100 miljoner kronor i klimatkompenserande projekt. Exempelvis investerar vi i ett vindkraftprojekt i västra Indien som omfattar 252 vindturbiner med en total kapacitet på 800 kWh. Landets snabba befolkningstillväxt har inneburit ökat tryck på elproduktionskapacitet, varav endast 13 procent för närvarande levereras av förnybar energi.

Ett annat projekt vi finansierar gör det möjligt för hushåll i östra Afrika att växla från fotogen till prisvärda lösningar för belysning och batteriladdstationer som drivs av solenergi. I september 2019 hade över 750 000 hushåll anslutits till prisvärd solenergi. Tillväxten sker med 500 nya hus om dagen.

Dessa och andra klimatkompenserande initiativ är lovvärda och flera av dem gör stor nytta i länder med växande befolkningar och stora utmaningar inför omställning mot minskad klimatpåverkan. Men vi vill även finna nya vägar framåt för hur vi kan minska klimatpåverkan från transporter på de marknader där vi verkar.

Vi är verksamma inom ett område som utvecklas snabbt och som är en viktig kugge i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för både klimat och miljö och som genom smart användning kan optimera och styra trafik och vilka trafikslag som kan prioriteras.

Som enskild aktör kan vi se till att skapa system som ökar incitamenten för att nyttja transporter som ger minskad miljöpåverkan, exempelvis genom att att på olika sätt prioritera elektriska fordon. I Sverige råder det dessvärre stor brist på elfordon och det är möjligt att vi behöver ökade initiativ som stimulerar nyttjandet av de renaste fordonen och elbilspremier även till begagnade elfordon. Som det är i dag försvinner många bilar till den norska marknaden eftersom detta saknas.

Vi arbetar aktivt med att påskynda övergången till delade och effektivt använda fordon likt elbilar, elsparkcyklar och andra typer av fordon. Vi följer också nära utvecklingen av tekniker och lösningar som kan bli intressanta för fler klimatvänliga transporter. Detta kommer vi fortsätta att göra.

Men för att denna omställning ska ge effekt krävs att vi är flera som samverkar och arbetar på liknande sätt. Utifrån olika typer av trafikrelaterad data, kan det göras analyser som kan ge underlag och göra att hela ekosystemet för transporter kan optimeras för minskad miljö- och klimatpåverkan.

Vi kan skapa en gemensam agenda för en hållbar utveckling som både omfattar kunskapsutbyte, nationellt och internationellt, och branschstandarder som gör att vi snabbare kan nå stora resultat.

För nästa år skulle jag vilja samla alla in mina branschkollegor i Sverige till ett gemensamt initiativ där vi kan samverka för att skynda på övergången till grönare transporter. Exempelvis genom ett brett samarbete med allt från fordonstillverkare, transportföretag och aktörer för smartare städer. En lämplig utgångspunkt är de globala miljömålen och hur våra transportsystemen kan utvecklas för att främja en positiv klimat- och miljöutveckling under kommande decennium.

Vägen framåt behöver bestå av en kombination av klimatkompensering, utvecklad marknad för gröna fordon och en stor portion samarbete och god vilja.

Nils Wijkmark
Sverigechef Bolt

Bilden:
Nils Wijkmark, Sverigechef Bolt.