Nyheter

Sensys Gatso vinner ett TRaaS-kontrakt värt 60 miljoner kronor i Australien

Sensys Gatso Group har genom sitt dotterbolag, Sensys Gatso Australia, erhållit en order värd 9 miljoner AUD, motsvarande 60 miljoner kronor, för ett 3-årigt kontrakt. Avtalet avser underhålls- och supporttjänster för det fasta trafiksäkerhetskameranätverket till delstaten Victoria i Australien.

Trafikövervakning som tjänst (TRaaS) är en viktig del av Sensys Gatso Australias kunderbjudande. Denna nya TRaaS-order inkluderar underhåll och support av fasta trafiksäkerhetssystem vid utvalda korsningar och motorvägar i delstaten Victoria. Tjänsterna kommer att levereras successivt fram till december 2022, med möjlighet till ytterligare ett plus ett års förlängning.

Sensys Gatso Australiens VD Enzo Dri kommenterar:

– Undertecknandet av detta nya TRaaS-kontrakt är ett kvalitetsbevis på Sensys Gatsos serviceleveranser under ett antal år. Vi är glada över att kunna ge kontinuerlig support till delstaten så att de kan uppnå sina mål om ett säkert vägnät för samhället.