Nyheter

Ferronordic ingår slutliga avtal om att bli återförsäljare för Volvo och Renault Trucks i Tyskland

Ferronordic och Volvo Group Trucks Tyskland har ingått avtal om att utse Ferronordic till återförsäljare för Volvo och Renault Trucks i ett område motsvarande ca 20% av den tyska marknaden för tyngre lastbilar. I samband med detta har Ferronordic även fullföljt förvärvet av elva anläggningar i Tyskland. Ferronordic kommer påbörja verksamheten i Tyskland i januari 2020. Etableringen i Tyskland finansieras med lån från Nordea Bank.

Lars Corneliusson, Ferronordics VD, kommenterar:

Etableringen i Tyskland framskrider som planerat. Förberedelserna är nästan färdiga och vi ser fram emot att komma igång med den nya verksamheten. Samtidigt är jag glad att kunna välkomna våra nya medarbetare, som ansluter Ferronordic från Volvo Group Trucks Tyskland och Auto-Haas. Tillsammans kommer vi att arbeta för att ytterligare stärka Volvo- och Renault Trucks varkumärkesposition i Tyskland, höja kundtillfredsställelsen, samt öka marknadsandelar och lönsamhet.

Avtalen överensstämmer i stort med tidigare avsiktsförklaringar. Från och med januari 2020 blir Ferronordic återförsäljare för Volvo och Renault Trucks i ett område motsvarande ca 20% av den tyska marknaden för tunga lastbilar.

Vidare förvärvar Ferronordic elva anläggningar inom detta område. Nio av anläggningarna drivs Volvo och förvärvas genom inkråmsförvärv. Två av anläggningarna drivs av Auto-Haas GmbH, en befintlig återförsäljare för Volvo och Renault Trucks. Dessa anläggningar förvärvas genom att Ferronordic förvärvar Auto-Haas. Transaktionerna kommer öka Ferronordics personal med ca 230 medarbetare, främst mekaniker och försäljare.

Köpeskillingen för tillgångarna från Volvo och aktierna i Auto-Haas uppgår sammanlagt till ca 195 MSEK*. Detta är ca 85 MSEK lägre än tidigare förväntat, främst p.g.a. att varulager som förvärvas från Volvo är lägre än tidigare uppskattat, samt att Ferronordic inte övertar kundfordringar från Volvo. Köpeskillingen justeras under 2020 när det bokförda värdet på de förvärvade tillgångarna per den 31 december 2019 har fastställts.

Ferronordic har även ingått avtal med Nordea Bank avseende en lånefacilitet om 30 MEUR. Faciliteten används för att finansiera förvärven samt ytterligare investeringar för att bygga upp den tyska verksamheten.

Bild av Marc Pascual från Pixabay