Nyheter

Nordlo vinner stor IT-upphandling för Sida

Nordens nya IT- och digitaliseringspartner, Nordlo är vinnare i en stor IT-upphandling för Sveriges biståndsmyndighet, Sida. Upphandlingen omfattar; drift av infrastruktur, applikationsdrift, servicedesk, klienter för arbetsplats, konferenstjänster samt print. I fokus står IT-säkerhet och informationssäkerhet, som ska införlivas i samtliga tjänster. Avtalet gäller i fyra år, med chans till förlängning i tre år, utan upphandlingsprocess, och avtalsvärdet beräknas till 160 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada och stolta för Sidas förtroende och kommer göra allt för att möta Sidas höga krav på säkerhet och kvalitet, säger Fredrik Almén, koncernchef på Nordlo.

Kostnadseffektivitet och kvalitet fällde avgörandet

Målet med IT-upphandlingen för Sida har varit att få en ändamålsenlig och prisvärd daglig IT-leverans som uppfyller organisationens säkerhetskrav. Förutom höga krav på kostnadseffektivitet och kvalitet har Sida eftersökt en flexibel, proaktiv, innovativ, stödjande och snabbfotad leverantör som kan bidra till förbättringar med stor användarnytta.​

– Vi har valt Nordlo då vi har ett stort behov av en IT-partner som kan ta en aktiv del i vår fortsatta digitaliseringsresa. Nordlo har en kundnära approach, de är personliga och har visat att vi är betydelsefulla för dem, säger Jenni Wikholm, IT-chef på Sida.

Vinst i hård konkurrens

Nordlo har vunnit upphandlingen i hård konkurrens med flera stora IT-aktörer i Sverige. Nordlo påbörjar omgående införandeprojektet, och driftsättning sker succesivt under våren 2020. För att möta Sidas behov i upphandlingen och skapa utrymme för ytterligare förbättringsprojekt anställer Nordlo nu ytterligare systemspecialister och supportpersonal.

– Vår tjänsteleverans till Sida är omfattande och vi är mycket angelägna om högsta kvalitet i leveransen. Vi investerar i Sida för ett långsiktigt partnerskap, säger Anette Vedjegren, affärsansvarig för Sida på Nordlo.