Nyheter

WXY Holding AB och Waxy International utser ny Styrelseledamot och VD

Bolaget är i en fas med stark tillväxt, stort fokus är på att etablera nya Waxys nya anläggningar, och skapa en kostnadseffektiv organisation med lönsam tillväxt.

Waxy är glada att informera att bolaget har utsett CFO Ingvar Rehbinder till styrelseledamot och VD i WXY Holding AB och dess dotterbolag Waxy International AB.

Som tidigare publicerats skall Peter Blom fokusera på att bygga bolaget och organisation. Peter har för avsikt att i ett senare skede axla rollen som arbetande styrelseordförande i Waxy, när Bolaget genom Ingvar har hanterat gammal negativ finansiell historik, samt att säkerställt finansieringen så att Peter kan få agera fullt ut på det operativa.

Peter Blom säger att han har varit frustrerad över all tid som gått åt till att hantera den finansiella negativa historiken i bolaget. Det har begränsat Peters arbete med att utveckla bolagets verksamhet.

Peter ser därför väldigt positivt på att Ingvar kan fokusera och färdigställa den finansiella situationen i bolaget som både VD och CFO.

Peter ser fram emot att fortsätta utveckla WAXY till ett framgångsrikt bolag med dess goda förutsättningar. Waxy’s fjärde anläggning som ligger i Uppsala öppnar under våren, vilken blir en av världens största bilvårds – anläggningar, ca 3000 kvm som kommer innehålla automatiska personbils, transportbils, lastbils, busstvätt, samt däckservice, däckförvaring/däckhotell för 15 000 däck – allt i miljövänlig miljö där 100% av vattnet renas och ca 90% återanvänds, även den nybyggda fastigheten är unik och miljövänlig med Sedum tak.

Waxys ambitioner inkluderar att skapa arbetstillfällen med en miljövänlig inriktning då vi alla måste försöka bidra till ett miljövänligare samhälle. Bolaget har kämpat sedan starten med den övergripande strategin bolaget skall ha, denna har cementerats under andra halvåret 2019, och vi kan redan nu se en mycket positiv kundtillströmning och förbättrat cash flow.

Ingvar kommer att ta ett helhetsgrepp på bolagets finansiella situation där Ingvar det senaste halvåret haft som huvudsyssla att rensa upp i bolagets dåliga historik med tvister och krav som har belastat bolaget väldigt negativt, samt att förbättra bolagets egna kapital – vilket för närvarande inte är tillräckligt starkt. Genom en högre egenfinansiering förbättras bolagets möjligheter signifikant.

Genom att Ingvar agerar både som VD och CFO gentemot främst finansiella parter kommer den framtida processen bli betydligt mer effektiv.

Som ett första led i detta arbete kommer Ingvar att revidera tidigare gjorda finansieringslösningar, bl a starta processen med att avnotera den Obligation som dotterbolaget Waxy International AB har emitterat och noterat på Nasdaq/OMX, då ingen handel sker eftersom ingen obligationsinnehavare visat intresse för att sälja. Nuvarande notering ger bolaget extra kostnader utan att ge något mervärde.

OM WAXY AB

Waxy är ett högkvalitativt Bilvårdsföretag som bara använder miljövänliga kemikalier och återvinner 85% av allt vatten som används i samband med biltvätt. Företaget erbjuder både privatpersoner och företag att göra rent bilen på en helt ny nivå. Anläggningarna är bemannade och automatiska med en kapacitet på 60 bilar per timme.