Nyheter

Stabila passagerarvolymer och alla tiders fraktrekord för Viking Line

Antalet passagerare som reste med Viking Line under 2019 var 6 300 480. Föregående år var motsvarande siffra 6 411 537. Rosella som trafikerar mellan Mariehamn och Kapellskär slog under året alla tiders rekord med 752 336 resenärer. Trafiken mellan Helsingfors och Tallinn ökade likaså.

Volymminskningen under 2019 kan främst hänföras till kryssningstrafiken mellan Stockholm – Mariehamn, där resultatet påverkats av längre specialkryssningar under sommaren samt färre antal avgångar på grund av dockning.

Under året har strävan varit att bevaka samt optimera biljettprisnivån, vilket även haft en påverkan på volymutvecklingen. Antalet fraktenheter ökade under året till 133 940 (128 549), vilket är alla tiders rekord. Antalet personbilar var nästbäst någonsin eller 714 006 (704 799).

Trafiken på linjerna

På linjen Åbo–Åland–Stockholm var passagerarvolymen på Viking Grace och Amorella 1 801 692 (1 858 880).

Mellan Helsingfors och Tallinn reste 1 955 318 (1 947 952) passagerare. Passagerarantalet på M/S Viking XPRS nådde under sommaren ett nytt rekord med över 600 000 passagerare. Förutom Viking XPRS trafikerades linjen 14.6 – 11.8.2019 av Mariella och Gabriella.

På rutten Helsingfors–Mariehamn–Stockholm, där Mariella samt Gabriella trafikerar, reste 971 968 (969 307) under året. Under sommaren reste dessutom 6 471 (7 313) passagerare med fartygen från Stockholm via Åland och Helsingfors till Tallinn.

På kortrutten över Ålands hav, Mariehamn–Kapellskär, ökade passagerarvolymen på Rosella till 752 336 (732 965). Passagerarsiffran är alla tiders rekord. Här kan man skönja en god utveckling bland bilresenärer samt svenska kryssningsresenärer.

Passagerarvolymen för Viking Cinderellas kryssningar från Stockholm till Mariehamn var under året 804 143 (894 520). Volymminskningen har delvis påverkats av längre specialkryssningar till Visby (8 552) under sommaren samt färre antal avgångar på grund av dockning i januari.

– År 2019 bjöd på stabila, något minskade passagerarvolymer. I synnerhet Kapellskärslinjen och Tallinnlinjen visade på en god passagerarutveckling. Beläggningen på linjerna mellan Sverige och Finland var stabil emedan passagerarvolymerna på dygnkryssningarna mellan Sverige och Åland minskade, delvis till följd av färre avgångar och ett utökat antal längre specialkryssningar såsom bl.a. sommarens Visbykryssningar. På en hårt konkurrensutsatt marknad steg det passagerarelaterade bidraget i huvudsak genom en god utveckling av biljettintäkterna. Fortsättningsvis har priskonkurrensen varit hård och till gagn för våra passagerare, säger Peter Hellgren, vice verkställande direktör, Viking Line.

Bild: Viking Line