Nyheter

Nytt distributionslager med brandsäkerhet och automation i fokus

I dagens samhälle är effektivitet A och O och därför går snacket om automation hett. I september 2018 förvärvade företaget Logistic Contractor en tomt utanför Köpenhamn och tecknade ett hyresavtal med Tjellesen Max Jenne (TMJ).

Förutom kontorslokaler, har tomten nyttjats till att bygga ett 6500 m2 stort lager, som ska fungera som ett automationslager för apoteksdistribution. Xella har levererat 1500 m2 brandväggar i lättbetong till projektet, för att hålla det automatiserade lagret brandsäkert och hållbart. Själva monteringen och leveransen har svenska Orren Entreprenad stått för.

Automation har aldrig varit ett hetare ämne än nu. Överallt letar företag efter sätt att optimera sina processer och Tjellesen Max Jenne (TMJ), grossist och leverantör inom medicin- och läkemedelsbranschen, är ett av dessa. Målet är, genom att övergå från ett mer manuellt lager till en automatiserad lösning, att få upp effektiviteten.

Därför har Logistic Contractor, experter på att utforma och bygga logistikhallar, skapat en lokal perfekt för att göra just detta – nämligen ett automationslager med syfte att sortera och leverera ut beställd medicin till apoteken i Själland, Danmark.

Lätt och kostnadseffektivt

TMJ flyttar sitt huvudkontor till den nya anläggningen, och kommer härifrån att distribuera medicin till danska apotek och sjukhusapotek på en daglig basis. Förutom kontorslokaler har 6500 m2 lager byggts, vilket kommer att utrustas med högmodern teknologi. Detta för att ta ett steg närmare en automatiserad distributionsprocess. För att kunna skydda verksamhetens operationer har mycket tanke gått in i byggmaterialsvalen och Jonas Ganefalk, projekteringsledare hos Logistic Contractor, berättar mer om projektet:

– Botten av väggarna är gjorda av tung betong. Detta för att de ska klara påkörning och andra situationer bättre. Brandväggarna i lättbetong valde vi då de är, som man hör på namnet, brandtåliga och lätta. Lokalen krävde en lösning som gjorde att stålstommen inte skulle behöva bära så mycket. Ju tyngre material i väggarna, desto tyngre blir det för stommen att bära upp. Därför var lättbetong ett bra val. Dessutom är lättbetong otroligt kostnadseffektivt, vilket alltid är en fördel. Anläggningen är utvecklad för att uppfylla TMJ:s behov på lång sikt och kommer att underlätta deras flytt från manuella till mer automatiserade processer.

Högklassig brandsäkerhet

Till det högmoderna automationslagret har Xella, en av världens ledande leverantörer av effektiva och hållbara byggsystem, levererat 1500 m2 brandväggar med REI-120-M brandklass, en klassificering som ofta förskrivs av brandingenjörer. Elementen monterades i sin tur av det svenska entreprenadföretaget Orren Entreprenad. Roland Bock, VD på Orren Entreprenad, berättar:

– Logistikhallar ska avgränsas med brandväggar, ofta eftersom kontor och lager angränsar till varandra. Och även om regler och lagar kring brandsäkerhet inte är detsamma i hela Norden är HEBEL brandväggar en lika konkurrenskraftig lösning i alla länder. Dessutom är valmöjligheterna när man ska bygga brandväggar med brandklassificeringen REI-120-M inte så många, oavsett land.

Roland Bock avslutar:

– Dessa brandväggar gör vad de ska, de är hållbara och stabila. Vi kunde dessutom montera dem snabbt, omkring 100–150 m2 om dagen. Men utöver de praktiska detaljerna så kan man även titta på totalkostnaden där HEBEL, med både leverans och väggmontering, ligger bra till rent ekonomiskt.

Bygget är just nu i sitt slutskede och därefter kan TMJ påbörja sin inkörningsperiod och få lära känna sin nya, moderna och brandsäkra anläggning.

Bilden:
HEBEL brandväggar, med brandklassificeringen REI-120-M, är en konkurrenskraftig lösning i hela Norden och håller det nya automationslagret brandsäkert och hållbart.
Bild: Xella