Nyheter

Catena växlar upp i Danmark

Catena förvärvar idag tre fastigheter i danska Hilleröd, Horsens och Odense. Säljare är PostNord som även är hyresgäst i de aktuella fastigheterna.

Förvärven sker som en bolagsaffär till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 235 Mkr efter avdrag för latent skatt. Tillsammans har fastigheterna en tomtareal om cirka 61 000 kvm och en uthyrningsbar yta om 12 700 kvm. På fastigheterna finns även byggrätter om cirka 20 000 kvm som ger möjligheter till framtida expansion.

PostNord tecknar 10-åriga hyresavtal i samband med affären och det beräknade driftsöverskottet uppgår till cirka 12,7 Mkr. De förvärvade fastigheterna är moderna och yteffektiva distributionshubbar med terminalegenskaper, strategiskt belägna vid infartsleder till stadsbebyggelse för att kunna hantera last-mile-leveranser.

– Med förvärven tar Catena ytterligare ett kliv in på den danska marknaden och skapar ännu bättre förutsättningar för att kunna länka Skandinaviens godsflöden. Samtidigt fördjupar vi vårt nära samarbete med PostNord och vi är stolta att vi som fastighetsägare och aktiv samtalspartner kan bidra till deras affär även utanför Sveriges gränser, säger Benny Thögersen, VD Catena.

Hyresgästen PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Mer än 150 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag levereras årligen av PostNord.

– Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Catena som väl förstår våra behov, inte minst vad gäller ökande e-handelslogistik och effektiv citylogistik, säger Jesper Friisberg, Head of Real Estate Norden på PostNord.

Tillträde sker 31 januari 2020 för fastigheterna i Hilleröd och Horsens. Byggnaden i Odense är under uppförande och för den planeras tillträde 1 september 2020.

Bild: TrueMarketValue