Nyheter

Därför är hållbarhetsarbetet IT-branschens viktigaste fråga just nu

Hållbara arbetsmetoder hos företag blir allt viktigare för varje dag– samtidigt lägger många pannan i djupa veck när det kommer till hur de faktiskt ska arbeta. Nu gäller det att skapa goda exempel, både bland organisationer och politiker, menar Katarina Kenne, CSR-ansvarig på Dell Technologies i Sverige.

Med dagliga rubriker dominerade av studentprotester och bilder på plastavfall som förorenar våra hav opererar företagen i dag i en vardag där de hela tiden behöver säkerhetsställa att de inte har en negativ påverkan på världen. Inte minst är detta av yttersta vikt när nästa generation kommer ut i arbetslivet, och när medvetna konsumenter sätter tryck på företag att vara mer transparanta. Företag i alla branscher ställs inför samma ultimatum: anpassa sig eller gå under.

Till syvende och sist kommer ett företags framgång att definieras av dess förmåga att visa upp vilka insatser man tar i sitt hållbarhetsarbete. Och det räcker inte att bara prata om problemen, man måste även visa upp smarta samarbeten och gemensamma mål.

Tekniksektorn har stora utmaningar framför sig; inte minst på grund av energislukande datacenters och komplexa leverantörskedjor som påverkar allt från ekonomin till samhället och miljön. Faktum är att även tekniken som är tänkt att underlätta hållbarhetsarbetet är datadriven – vilket kommer leda till ytterligare press på att korrekta åtgärder tas i hela leverantörskedjan.

Mängden data sjufaldigas

Numera vet vi att en dataexplosion kommer att ske. Enligt en IDC-rapport kommer den globala datasfären (ett mätverktyg för hur mycket data som genereras varje år) att växa mer än femfaldigt de kommande sju åren. Den totala volymen av data som genereras 2025 beräknas vara 175ZB – att jämföra med de 33ZB som genererades under 2018. Vi står helt enkelt inför en otroligt spännande framtid – men också en där företag ständigt behöver leta efter partners som kan hjälpa dem med att ta nästa steg. Här måste hållbarhet få vara en självklar del i kalkylen.
Många företag kliar sig nog fortfarande i huvudet när det kommer till att förstå vad begreppet hållbarhet betyder för dem. Det gäller att reda ut detta och staka ut vägen snabbt. När IT-branschen växer och antalet datacenters hela tiden blir fler är det viktigt att man tar hållbarhetsarbetet seriöst och kan visa på seriositeten. De som är bäst förberedda kommer ha större chans att vinna affärer – med all rätt.

Halv miljard i besparing

För att fler ska kunna göra detta behövs det goda exempel att arbeta utifrån – helst från regeringsinitiativ. Ett sådant är EU:s nya upphandlingsdirektiv från 2014, där de fastslås att företag behöver beakta även hållbarhetsaspekten av deras IT-lösningar, inte enbart fokusera på prisbilden. Det här behöver spridas vidare till alla led i organisationen – med både standardiserade och nåbara mål.

Ett annat är EURECA-projektet, som togs fram för att hjälpa offentlig sektor i sju europeiska länder att identifiera den miljömässiga och ekonomiska påverkan datacenter hade. 2018, tre år in i projektet, var uppskattningen att den årliga energibesparingen låg på 45 gigawattimmar, och att det lett till 480 miljoner kronor i kostnadsbesparingar. Det här visar på vilka stora utgifter ett ickefungerande hållbarhetsarbete kan få – men också vilka möjligheter som öppnas upp med en smart och innovativ strategi.

Företagets förtroende börjar och slutar med transparens. Det betyder att vi behöver skapa öppna och kunskapsdrivna relationer tillsammans med våra partners för att hållbarhetsarbetet ska ha effekt även i praktiken. Genom att ge support och skapa uppmuntran i hela leverantörskedjan får vi bättre transparens. Det leder inte bara till en konkurrensmässig fördel, utan också till ett innovationsarbete som företaget kommer ha stor nytta av framöver.

För att nå resultat behöver nämligen alla dra åt samma håll. Ingen ska behöva stå ensam inför framtidens viktigaste fråga.

Katarina Kenne, CSR-ansvarig på Dell Technologies i Sverige

Bild: Pixabay