Nyheter

Årets logistiketablering valde vinnande litiumjonteknik i truckar

Atea utsågs till Årets logistiketablering 2019 för sitt nya innovativa logistikcenter i Växjö med fullt fokus på hållbara logistiklösningar. Truckarna beslutade man skulle vara litiumjondrivna – samma teknik som vann Nobelpriset i år. Atea tycks ha fingertoppskänsla för modern logistikutveckling.

Hållbar logistikutveckling

IT-leverantören Atea invigde sitt nya, moderna logistik- och konfigurationscenter i Växjö i maj 2019. Ett 27 000 kvadratmeter stort lager med tre områden; återvinning, konfiguration och logistik. Med fördubblad kapacitet för återtag av hårdvara redan från start mot vad man hade på de tre olika platser där verksamheten bedrevs innan flytten. Dessutom är det förberett för att kunna öka kapaciteten ytterligare i framtiden.

Kennert Sagebrant är logistikutvecklare på Atea Logistics och har varit en av nyckelpersonerna i projektet. Han berättar:

– Vi flyttade från flera olika lager till detta nya och vi höll igång produktionen samtidigt som flytten genomfördes. Det var en utmaning men det gick bra.

Återvinning av produkter

Idag återtas 30 procent av hårdvaran som Atea säljer och företaget har som mål att bli 100 procent cirkulära. Det betyder att all ny hårdvara som säljs ska komma tillbaka till Atea och hitta ett andra liv hos någon annan eller återvinnas på annat sätt.

Kennert förklarar:

– På arbetsplatser i Sverige har man ju sällan datorer längre än tre år numera. Så vi tar tillbaka hårdvaran och raderar datorerna helt med speciell programvara. Sedan säljs de vidare till andra länder där man använder datorer under längre tid.

Årets logistiketablering

Just fokus på hållbarhet i logistiken gjorde att Atea vann priset Årets logistiketablering med motiveringen: “Miljöaspekten är svår att ignorera 2019 och Ateas etablering har tydlig utgångspunkt i att skapa en hållbar logistiklösning, samtidigt som man förbättrar verksamheten och servicen för kunderna. Logistikupplägget har en stor andel värdeskapande tilläggsservice som konfigurering och renovering av hårdvara, med bas i en cirkulär recycling-tjänst för elektronik/telecom.”

Innovativa logistiklösningar

Atea har 7500 anställda i Norden varav 2 500 arbetar i Sverige. Innovation och ett detaljerat fokus på såväl Ateas kunder som på miljön finns i många detaljer i verksamheten. På ny logistikcentret i Växjö är exemplen lika många som de är goda. Atea tagit fram särskilda, vadderade plåtskåp där man samlar TV-skärmar och annat som ska ut till kunder. Det gör att mindre emballage går åt och att Ateas kunder inte behöver få ett problem med att själva lösa återvinning av allt det emballage som annars hade blivit vid uppackning av produkterna. Man nyttjar även själv lokalerna optimalt.

Solceller täcker 3 000 kvm takyta, vilket förser lagerverksamheten med majoriteten av den energiförsörjning som behövs. En särskild förpackningsmaskin för små artiklar kan paketera effektivt för olika storlekar utifrån vad som ska paketeras. Man slösar därmed inte på emballagematerial och fyller inte ut onödigt mycket i transporter.

Vinnande batteriteknik i truckar

I samma anda av innovation, smarta logistiklösningar och framtidsvisioner beslutade Atea att deras nya truckar skulle vara litiumjondrivna. Litiumjonbatteriet har visat sig oöverträffat i energiinnehåll i förhållande till egenvikt. Batteritekniken vann årets Nobelpris just för den enorma inverkan den haft på så många områden av utveckling och återfinns i såväl mobiler, datorer som bilar och en stor mängd andra områden idag.

Jungheinrich har utvecklat branschledande litiumjonteknik ”inhouse” för truckar under längre tid och lagt mycket resurser på forskning och utveckling inom området. Trucktillverkaren har valt att utveckla batterierna själva för att ha full kontroll över hela energikedjan, med samspelet mellan batteri, drivsystem och truck. Och det har gett resultat. Jungheinrich var den första truckleverantör som kom med en koncepttruck gjord med litiumjonteknik. Sedan först ut med serietillverkade låglyftande litiumjontruckar och nu senast med fullt integrerade litiumjonbatterier i större lagertruckar, så som skjutstativtruckar och motviktstruckar.

Detta fastnade Atea för. Man insåg flera fördelar med den nya litiumjontekniken framför den konventionella blysyratekniken som sedan länge använts inom truckdrift.

Kennert Sagebrant har 35 års erfarenhet av att jobba med truckar. Han förklarar:

– Jag tror mycket på litiumjontekniken. Största fördelarna som jag ser med att välja litiumjonbatteri är längre livslängd och att man slipper vattna truckarna.

Skjutstativtruck med fullt integrerat litiumjonbatteri

Om Jungheinrichs nya skjutstativtruck ETV 216i med fullt integrerat litiumjonbatteri berättar Kennert:

– Den största skillnaden på den nya skjutstativtrucken är att den har mycket bättre sikt framtill och ner över pallen. Detta beror på att Jungheinrich har kunnat placera litiumjonbatteriet annorlunda i trucken än vad som krävs med ett blysyrabatteri.

Andreas Hansson, produktchef för Jungheinrich i Sverige, förklarar vidare om den nya skjutstativtrucken:

– Denna truck är ett praktexempel på hur man bäst nyttjar litiumjonteknik. Designen kring batteriets placering ger inte bara föraren god ergonomi och sikt, utan även en låg tyngdpunkt och stabilitet för tunga lyft på hög höjd. Samtidigt som litiumjonbatterier har både en högre densitet i kraft och energi så blir trucken både snabbare och effektivare.

Atea har ett 30-tal litiumjontruckar från Jungheinrich. Det är skjutstativtruckar, plocktruckar, staplare och låglyftande sittruckar.

Därtill har Atea ett antal pallyftare och saxlyftbord från Jungheinrich Profishop. Truckarna används till att stapla, plocka, lasta och lossa samt som ergonomiska arbetshjälpmedel. Man har även en specialbyggd truck från Jungheinrich som hanterar gods av speciella dimensioner.

Om framtiden med litiumjonteknik för truckar spår Kennert:

– Man kommer kunna hyra truckarna på längre tid. I framtiden blir det nog snarare så att man byter trucken och behåller batteriet.

Bilden:
Atea utsågs till Årets logistiketablering 2019 för sitt nya innovativa logistikcenter i Växjö med fullt fokus på hållbara logistiklösningar. Truckarna beslutade man skulle vara litiumjondrivna – batteritekniken som vann Nobelpriset samma år.
Bild: Jungheinrich