Nyheter

Göteborgs Hamn AB förlänger avtalet med Visolit

Göteborgs Hamn AB avropar ytterligare ett optionsår med Visolit i ett avtal med ett uppskattat värde på 6.6 miljoner SEK.

Göteborgs hamn hanterar cirka 30 procent av utrikeshandeln och hälften av all containertrafik i Sverige och är därigenom ett viktigt nav i det svenska transportsystemet. Förutom hantering av stora volym- och trafikflöden på kort tid, ansvarar hamnen också för att fartygsanlöpen ska vara så säkra, effektiva och miljökloka som möjligt.

– Vi verkar i en högintensiv miljö där tjänsteleverans med hög servicegrad och kvalitet är avgörande. Som leverantör av samhällsviktiga tjänster omfattas vi också av det så kallade NIS-direktivet som ställer höga krav på säkerheten i nätverk och informationssystem. Därför värdesätter vi samarbetet och den personliga kontaktytan som vi har med Visolits kundteam för att kunna säkerställa driftstabilitet och ett högt fokus på våra säkerhetsområden, säger Martin Johannesson, IT-chef på Göteborgs Hamn AB.

– Som den största hamnen i Skandinavien har Göteborgs hamn en viktig uppgift att stärka näringslivet både på ett lokalt och ett nationellt plan och att skapa viktiga konkurrensfördelar. Genom vårt ansvar för it-infrastrukturen ser vi fram emot att fortsätta vara en viktig del i detta arbete, säger Anders Filipsson, chef för region väst i Visolit Sweden AB.

Göteborgs Hamn AB, som är en del av Göteborgs stad, sysselsätter knappt 140 personer. Samarbetet mellan Göteborgs Hamn AB och Visolit (dåvarande Advance AB), inleddes redan 2015.

Bild: Göteborgs Hamn