Nyheter

Hybridmoln gör detaljhandlare mer flexibla

Nutanix nya rapport visar att detaljhandlare får mer flexibilitet och bättre säkerhet med hybrida arkitekturer.

Nutanix som är en ledande aktör inom molnlösningar för företag tillkännager i dag detaljerad information om IT i detaljhandeln. Det görs i den andra utgåvan av årligen återkommande Enterprise Cloud Index Report. Undersökningen som rapporten baseras på genomfördes av Vanson Bourne. Den omfattar 2 650 IT-beslutsfattare från olika branscher, över hela världen.

Av rapporten framgår att hela 87,5 procent av de tillfrågade detaljhandlarna ser hybridmoln som den bästa modellen för IT. Det framgår också att en majoritet av detaljhandlarna, 72 procent, planerar att ta hem applikationer som körs i publika moln, för drift i egna datacenter.

Bakom de här strategibesluten finns insikten att en sömlös kundupplevelse är absolut nödvändig, både för att få nya kunder och för att behålla existerande. För att lyckas är en flexibel molnbaserad infrastruktur nödvändig. Enligt en rapport från analysföretaget IDC kommer det att investeras 641 miljarder dollar, drygt sex biljoner kronor, på tekniklösningar för kundupplevelser under 2022.

Bland övriga rön i rapporten märks de följande:

Detaljhandlare rankar agilitet högst. Till skillnad från näringslivet i stort, där kostnader får störst fokus, är möjligheten att accelerera IT-satsningar viktigast för detaljhandlare, med en andel på 54,3 procent som rankar den högst.

Säkerhet är viktig. Undersökningen visar att omsorg om säkerhet är avgörande för hur molnlösningar realiseras. Hela 63,6 procent av detaljhandlarna i undersökningen uppger att säkerhet har en avgörande betydelse. Hybridmoln anses vara den säkraste arkitekturen, enligt en andel på 32 procent av de tillfrågade.

Detaljhandlare ligger längst fram vad gäller molnbaserade appar och IoT-lösningar. De kör också administrativa applikationer i molnet oftare än andra. Elva procent använder sig av lösningar med flera publika molnplattformar, 19 procent av lösningar med en.

– För att vara relevant för dagens konsumenter behövs molninfrastruktur som kan hantera omnikanalupplevelser. Data gör det möjligt att koppla ihop e-handel och fysiska butiker, och för det krävs flexibla och skalbara tekniklösningar, säger Peter Källviks, Nordenchef Nutanix.

Bild: Nutanix