Nyheter

Tekniktrenden som sätter färg på den digitala infrastrukturen 2020

Flera tunga IT-trender pekar åt samma håll: behov av kortare fördröjningar och lägre kostnader för kommunikation. Hybridmoln, användning av flera molnleverantörer och edgelösningar ställer alla nya krav på dataförbindelser, skriver Maria Sundvall på Equinix.

Med en närvaro i mer än 50 länder med datacenter och snabba dataförbindelser behöver vi på Equinix ständigt ta tempen på våra nästan 10 000 kunders behov. Det handlar om krav på nätverk och molnplattformar, på alla tekniklösningar som påverkar dem och om andra faktorer som spelar roll för digitalisering.

Bland flera intressanta trender är det två som jag tycker sticker ut extra mycket. Allt fler företag i allt fler branscher satsar på edgelösningar (beräkningskraft i kanten av nätverken, till exempel för IoT) och på att använda flera olika molnplattformar parallellt. Det senare inbegriper användnin av hybridmoln (kombinationer av traditionella datacenter, privata moln och publika moln). Allt detta innebär inte minst exponentiellt ökade krav på att överföra stora datamängder snabbt.

Edgelösningar sätter även fart på andra nya tekniklösningar, som 5G. Edgeenheter som sensorer ställer krav på snabb åtkomst till IT-resurser med låg fördröjning. Enligt analysföretaget IDC kommer mer än hälften av företagens nysatsningar på IT-infrastruktur 2023 att handla om edgelösningar, snarare än om datacenter. I dag ligger andelen på mindre än tio procent för edgelösningar. Antalet applikationer som huserar i kanten av nätverken tros växa med 800 procent fram till 2024.

Rådet som IDC ger till företag är att satsa på virtualisering, containrar och mjukvarudefinierade (software-defined) arkitekturer för att bygga edgelösningar. Ett annat råd är att leta efter datacenterpartner som kan hantera edgelösningar och minimera kostnader för kommunikation.

På Equinix förutspår vi att edgelösningar blir en stark drivkraft för att satsa på hybrida multimolnlösningar, i alla branscher. I vår tredje årliga marknadsundersökning Global Interconnection Index (GXI) uppskattar vi att snabba privata förbindelser (private interconnections) mellan kundföretag och moln- och hostingföretag kommer att öka 112 procent per år från 2018 till 2022.

Traditionella molnarkitekturer som är starkt centraliserade kommer att lämna plats för lösningar som gör det möjligt att köra molnapplikationer i kanten av nätverken. Den trenden hänger ihop med en ökad användning av hybrida multimoln, eftersom företag vill ha en ökad flexibilitet kopplad med möjligheten att ha kontroll över kritiska applikationer som körs lokalt.

En av de tyngsta utmaningarna i den här transformationen är att tillhandahålla kortare fördröjningar och lägre kommunikationskostnader. Tillförlitliga förbindelser med fördröjningar på mindre än 60 millisekunder är nödvändiga för att hantera geografiska avstånd mellan å ena sidan applikationer och datalagring, och å andra sidan molnleverantörer. Det är nödvändigt för att tillhandahålla rimliga svarstider. Tack vare att data hanteras där de används kan kostnaderna för transport av dem sänkas.

Bilden:
Maria Sundvall, vd för Equinix Sverige.