Nyheter

Bensinupproret: ”Våga köra raka rör!”

Ännu en gång har Aftonbladet målat upp bilder som inte är korrekta för att sälja. Bensinupproret 2.0 och Föreningen Uppror har nu gått ut med en direkt uppmaning till Sveriges media: -” Kör raka rör!”

En uppmaning till svensk media! Bensinupproret och hur man försöker förminska oss. Med anledning av Aftonbladets artikel om oss den 19/1 2020:

”Det är lite komiskt att Aftonbladet fortfarande gör artiklar utan att egentligen ha en aning om vad de skriver om. Den här gången har de förvisso ringt upp oss och ställt lite frågor men vi betvivlar starkt att de varit inne i gruppen den här gången heller.

Vår grupp med enorma mängder människor som reagerat på orättvis beskattning har sedan starten förminskats av ett flertal av dessa som har mediaprivilegiet att formulera sig och ge uttryck för sin åsikt i media.

Vi har påståtts vara allt från att vara bara äldre män, rasister, klimatförnekare och tomma konton på internet. Hatet mot oss visar inga gränser från vissa och det är speciellt oroväckande när det kommer från de som har en kontinuerlig möjlighet att i media driva denna lögnaktiga tes.

Sanningen är att vi representerar en enorm bredd av olika människor som i sin frustration valt att ansluta sig till oss. Invandrare, kvinnor, yngre och äldre, från stad och landsbygd. Antingen till den breda grupp på Facebook med över 600 000 eller i den ännu lilla grupp på ca 6 000 betalande medlemmar. Allt detta på några få månader, och vi växer hela tiden.

Vi vill inte få etiketter påklistrade på oss som inte stämmer. Vi vill inte kallas både det ena och det andra som vi inte står för. Vi vill respekteras som den grupp vi är. Sveriges största uppror mot orättvis beskattning såsom vi och våra medlemmar och följare ser det. Vi är inga klimatförnekare hur mycket våra belackare än vill tillskriva oss det. Vi vill att svensk media och politiska företrädare tar oss som en seriös aktör i en socioekonomiskt mycket viktig fråga och respekterar det.

Vår stora grupp är här för att stanna och att fortsätta driva en opinion för rättvisa. Vi vill synliggöra alla dessa människor vars synpunkter reduceras till irrelevanta av de som tyvärr idag har möjlighet genom media att tillskriva oss osakligheter, lögner och dessvärre även försöka tysta oss.

Vi uppmanar svensk media, våra politiker och alla seriösa debattörer, visa respekt. Vårt opinionsbildande arbete är här för att stanna och vi viker oss inte för smutskastning utan vill se en seriös debatt.

Tydligen så är etablerade media livrädda för vår grupp och vad vi är på väg att åstadkomma eftersom de famlar efter grejer som de kan använda emot oss och försöker vinkla det till att vi är något vi inte är. De försöker till och med vinkla det som att föreningsdemokrati skulle vara något negativt. Dock så visar det på hur mycket rätt vi gjort också för de kan uppenbarligen inte hitta några konkreta fel när de försöker granska oss i sömmarna utan det blir mest spekulationer.

Vi kör med raka rör!”

För föreningen Uppror / Facebook Bensinupproret 2.0

Peder Blohm Bokenhielm / ordförande

Hans Albertsson / vice ordförande

Bild av IADE-Michoko från Pixabay