Nyheter

Västtrafik satsar på att få 7000 fler resenärer

Västtrafik vill få fler bilister att resa med kollektivtrafiken. Idag inleds en ny kampanj vars syfte är att få fler att ställa bilen. Satsningen väntas ge 7000 nya resenärer.

Idag startar Västtrafiks provåkarkampanj där över 30 000 bilister i Västra Götaland kommer få chansen att provåka gratis under två veckor. Kampanjen riktar sig framförallt till personer som reser till och från sitt arbete med bil. För klimatet, trängseln och den egna plånbokens skull vill Västtrafik att fler ska upptäcka fördelarna med att resa kollektivt.

Ansökningsformuläret finns tillgängligt på Västtrafiks hemsida. Dessutom går Västtrafik ut till 245 000 hushåll i Västra Götaland med erbjudandet till bilister om att prova på kollektivtrafiken under två veckor.

– Det är angeläget, men svårt, att förändra beteenden. Vardagen ser olika ut för oss alla. Det handlar om var vi bor, var vi arbetar och därtill ett vardagspussel som behöver gå ihop. Men alla tjänar på att fler åker kollektivt och jag är övertygad om att många väljer kollektivtrafiken bara de får prova. Det viktiga är att vi börjar reflektera mer över bilens påverkan och hur vi kan förändra vårt eget resande, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Höstens provåkarkampanj resulterade i att 36 329 personer fick provåka med kollektivtrafiken i två veckor. Konceptet med provåkarkampanjer har pågått sedan 2010 och resulterat i att över 100 000 deltagare valt att fortsätta resa med Västtrafiks bussar, spårvagnar, tåg och båtar även efter provåkningsperioden.

Tidigare prova-på-kampanjer har visat att antalet som fortsätter att resa motsvarar ungefär en femtedel av de som testar. I det här fallet skulle det innebära 7000 personer.

Provåkarkampanjer är ett av Västtrafiks verktyg för att nå målet om ett ökat hållbart resande.

Bilden:
Västtrafiks provåkarkampanj vill visa hur stor skillnad det skulle göra om fler ställde bilen och reste tillsammans.
Bild: Christoffer Persson