Nyheter

Svenskarna mer positiva till Artificiell Intelligens

Svenskarna blir alltmer positiva till AI, enligt rapporten ”Svenska Folket och AI”.
Av alla tillfrågade är 43 procent generellt positiva till Artificiell Intelligens och 27 procent negativa.
– De positiva har ökat med 10 procentenheter det senaste året, konstaterade vd Lukas Berg, när han på tisdagsmorgonen på Rambolls huvudkontor på Södermalm i Stockholm presenterade Insight Intelligence senaste undersökning om våra attityder till AI.

Internet of Things, 5G och AI i betydelsen ”en maskins förmåga att efterlikna mänskligt beteende”.
Det var utgångspunkt och definition för tisdagsmorgonens redovisning av den färska rapporten och attitydundersökningen ”Svenska Folket och AI”.

Den växande positiva inställningen gäller i första hand AI som effektivt verktyg i olika slags samhällstjänster. Som exempelvis sjukvård, kollektivtrafik och energiteknik.
När AI används för datainsamling om oss själva, våra vanor, attityder och personlighet – kanske med sikte på individanpassad reklam – så blir vi mer negativa. I alla fall enligt den av Insight Intelligence nu genomförda undersökningen.

– Att vi blir mer positiva om det gynnar det allmännas bästa, istället för mig själv som individ. Det tycker jag är en intressant aspekt, kommenterade företagets föredragande vd Lukas Berg.

Den positiva inställningen till AI och en tillvaro präglad av ”maskiners förmåga att efterlikna mänskligt beteende” är dock inte utan förbehåll och oro.

Så många som 76 procent svarar i rapporten att de skulle känna sig mer trygga med skärpta regler och lagar för vad AI får och inte får göra.

Större än internet

Undersökningen ”Svenska Folket och AI” har genomförts på uppdrag av företagen Telia, Husqvarna, Atea och Ramboll.
Rambolls digitaliseringsexpert Stefan Stigendal pekade för sin del på en alltmer uppkopplat – och enligt honom många gånger förenklad och till och hälsosammare vardag – som förklaring till en växande positiv attityd till AI.
Som i amerikanska Pittsburgh där AI bidragit till att väntetiderna för resenärerna i kollektivtrafikens reducerats med 25 procent och trafikutsläppen med 20 procent. Bara för att ta ett exempel av många från tisdagsmorgonens pressträff på Rambolls svenska huvudkontor.

– AI kommer att ha större inverkan på våra liv de kommande 20 åren än vad internet haft de senaste 20 åren, spådde digitaliseringsexperten Stefan Stigendal.

Rapporten ”Svenska Folket och AI” från Insight Intelligence är baserad på svar från 1000 av Sifo slumpmässigt utvalda svenskar mellan 16 och 70 år.

Bilden:
Ali Leylani, Atea, Lukas Berg, Insight Intelligence och Stefan Stigendal Ramboll presenterade på tisdagsmorgonen rapporten ”Svenskarna och AI”.
Bild: Boel Bengtsson