Nyheter

Brandfilt från Bridgehill släcker bilbranden

KG Knutsson AB lanserar nu den norska bilbrandfilten Bridgehill för den svenska marknaden. Filten är utvecklad för att snabbt och effektivt släcka en bilbrand i såväl el- som fossildrivna bilar. Finns filten nära till hands exempelvis i garaget eller verkstaden är branden efter några sekunder isolerad och släckt.

Filten används redan av bland annat Norges räddningstjänst.

En bilbrand i exempelvis garage och parkeringshus sprider sig snabbt till andra bilar och kan innebära stora risker för personskador. Bilbränder orsakar dessutom ofta stora materiella skador på fordon och byggnader. Tyvärr ökar antalet bilbränder i Sverige och de senaste tio åren har de nästan fördubblats.

En brandfilt som snabbt begränsar skadorna av en bilbrand är en enkel och kostnadseffektiv lösning för exempelvis parkeringshus, garage och bilverkstäder. Den minskar rökutveckling och släcker branden snabbt. Filten är anpassad till alla typer av bilar även elbilar och SUV:ar. Finns både för engångs- och flergångsanvändning och kräver minimalt underhåll efter användning.

– Filten är ett givet brandredskap för exempelvis bilverkstäder, köpcentrum, hotell och flygplatsparkeringar. Egentligen alla områden där bilar eller andra fordon riskeras att utsättas. Filten är ett enkelt och snabbt sätt att begränsa och släcka en bilbrand utan att utsätta miljön för skadliga släckmedel, säger Michael Enmarker, produktspecialist Bridgehill på KG Knutsson AB.

För några veckor sedan började en bil att brinna i ett parkeringshus vid flygplatsen i Stavanger i Norge. Bilbränderna orsakade stora störningar i flygtrafiken, ett hotell fick evakueras, delar av parkeringshuset kollapsade och runt 300 bilar förstördes.

– Man kan tänka att händelsen vid flygplatsen i Stavanger kanske kunde begränsats om brandfilten fanns tillgänglig, säger Michael Enmarker.

Bilden:
Brandfilten Bridgehill släcker bilbranden snabbt och effektivt.
Bild: KGK