Nyheter

I sommar startar bygget av nya väg 50 i Ludvika

I sommar ska nya väg 50 genom Ludvika börja byggas. Flera cirkulationsplatser, gång- och cykelpassager och förändringar kring resecentrum ska göra sträckan och stadsmiljön mer framkomlig, trygg och tillgänglig för alla trafikanter.

Under sommaren ska nya väg 50 genom Ludvika börja byggas. Projektet ska skapa en trygg trafikmiljö med ökad tillgänglighet.

Projektets första etapp går mellan Lyviksberget och Valhallavägen. Där ska nya väg 50 byggas mellan den befintliga vägen och järnvägen. Den befintliga vägen blir då en lokalgata, som separeras från den nya vägen.

Förberedelserna inför ombyggnaden pågår nu

För att kunna komma igång med arbetet i sommar utan att tappa tid pågår nu förberedelser med att skapa utrymme för den nya vägen. Bland annat måste fastigheter rivas.

I ett tidigare skede revs ett antal fastigheter mellan Grängesbergsvägen och järnvägen där den nya vägen ska byggas. Här kommer ytterligare två fastigheter att rivas senare, och även ICA:s tidigare lokaler.

Väster om Valhallavägen har tre fastigheter rivits i dagarna för att göra plats åt den nya vägen och cirkulationsplatsen i korsningen Snöåvägen och Gonäsvägen.

– Det är aldrig roligt att behöva ta bort fastigheter och andra byggnader som personer vill ska stå kvar och ser ett personligt värde i. Men om vi ska kunna utveckla våra vägar och trafikmiljöer för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet behöver vi ibland skapa utrymmen om de inte redan finns. Det gäller framför allt i tätortsnära områden, som här längs väg 50, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.

Projektet är samtidigt mitt inne i upphandlingen av en entreprenör som ska utföra hela ombyggnaden av väg 50 under åren 2020–2023. I maj räknar Patrick Svärd med att kontraktet blir klart.

Hela projektet beräknas vara klart 2023.

Bild av Pexels från Pixabay