Nyheter

Urban ICT Arena i Kista förbereder testverksamhet med drönare i stadsmiljö

Sverige kan komma att få en storskalig testverksamhet kring drönare som naturlig del av stadsmiljön med start i maj månad. I februari avgörs om Vinnova bidrar med åtta miljoner kronor för ett tvåårigt projekt. Urban ICT Arena i Kista ligger i startgroparna för tester i Kista norr om Stockholm.

Urban ICT Arena i Kista genomförde förra våren en förstudie som mynnade ut i ett förslag till testverksamhet som Vinnova ansåg var för omfattande. Nu har Stockholm UAM Lab en ny och bantad ansökan inne och hoppas på 8 miljoner för att själv bidra med lika mycket.

Förstudien gjordes tillsammans med Luftfartsverket, Stockholms stad och Trafikverket i samarbete med akademin i form av Linköpings Universitet, KTH, RISE samt näringslivet genom Ericsson, Telia Company och Globhe.

– Avsikten är att bygga en testbädd för reguljär storskalig drönartrafik i stadsmiljö, berättar Petra Dalunde som är programchef för den öppna samverkansarenan Urban ICT Arena i Kista. I samverkansarenan arbetar man med många olika projekt som syftar till att skapa värden i stadsmiljön med hjälp av digitalisering och uppkoppling, både inom mobilitet och datadriven innovation. I projektprogrammet finns allt från förarlösa bussar till utveckling av tjänster för smart sophantering.

– Andra länder är redan igång med testverksamhet på drönarområdet och det vore synd om inte Sverige kunde vara med i utvecklingen, säger Petra Dalunde och betonar de stora möjligheter som ligger i faktum att utrymmet i luftrummet är så mycket större än utrymmet på marken.

Rätt miljö för testverksamhet

– Planen är att titta brett på nya användningsområden för drönare. Vilka möjligheter och hinder finns för att använda drönare i stadsmiljö? Kan drönare användas när parkförvaltningen inspekterar träd eller för att vintertid kartlägga vilka hustak som måste skottas? Eller kan drönare användas för att guida folk rätt vid utrymningar? Oavsett finns väldigt mycket pengar att spara med hjälp av ny teknik. Det här är ett projekt som är avsett att skapa nytta för hela Sverige.

– Kista är rätt miljö för sådan här testverksamhet. Kan man flyga med drönare här kan man göra det var som helst. Här finns hög och låg bebyggelse, kraftledningsgator, biltrafik och motorväg, militärt skyddsområde, här finns extremt radiobrus och blåst och mycket folk och här finns flygplatser i närheten. Här kan man verkligen se och förstå hur olika trafikslag ska fungera ihop.

Drönare kommer att kunna göra nytta inom tre huvudområden, datainsamling (bl a om vägbanor, trafikflöden, luftkvalitet), transporter (t ex blod- och organtransporter mellan sjukhus, hjärtstartare) och drönare för att utföra olika tjänster (lyfta tunga saker, lysa upp, visa vägen). Utförarkategorier som ska testas är uthållighet, snabbhet och styrka.

EU på gång med lagstiftning

Utmaningarna ligger i säkerhetsfrågor, i möjligheter att ”flyga i mobilnäten” med hjälp av 4G och senare 5G samt förmågan att ersätta det mänskliga ögat tekniskt i stadens luftrum samt i lagstiftningen.

– Stadsspecifika utmaningar gäller människor (integritet, risker, buller och socialt kontrakt), rutter, radiostörningar, infrastruktur, luftrummet samt regelverk och lagstiftning.

– En av de största utmaningarna för framtida drönartrafik i stadsmiljö ligger förstås i regelverk och lagstiftning, säger Petra Dalunde som är imponerad av den snabbhet med vilken EU tagit fram förslag till lagstiftning som ska presenteras för EU-kommissionen i sommar.

En enkät har gjorts med människor som bor i det tänkta testområdet Järna.

– 85 procent av dem som svarat på vår enkät är nyfikna på tekniken och vill veta mer, men självfallet är många oroliga när det gäller integritets- och säkerhetsfrågor. Utvecklingen får aldrig ske på bekostnad av människors säkerhet och integritet, säger Petra Dalunde om framtidens nya ”sociotekniska system där allt är möjligt”.

Bilden:
Urban ICT Arena hoppas kunna genomföra tester med drönare i stadsmiljö i Kista.