Nyheter

Ånge gör Uppror!

Ånge kommun är en av alla dessa landsbygdskommuner som drabbats hårt av centraliseringspolitiken som bedrivits de senaste decennierna. Minskande befolkning, mindre statlig närvaro, försämrad samhällsservice, färre arbetstillfällen men samma höga skatter.

Kriminalvården, Posten, Försäkringskassan, Migrationsverket och nu senast Arbetsförmedlingen är exempel på statliga myndigheter som funnits i Ånge kommun men som försvunnit bara under det senaste decenniet. I takt med att närheten till samhällsservice och arbetstillfällen minskar så ökar också transportbehoven. Därför är en bygd som Ånge kommun extra drabbat av höga drivmedelsskatter och ett stillastående reseavdrag.

Detta är två av de hjärtefrågor som vi i föreningen Uppror driver, framför allt genom Bensinupproret 2.0. Just nu betalar invånarna i Ånge kommun nästan 80 % mer i skatt på sina transporter, när de sker med bil, än vad de borde göra om man ser till kostnaderna som uppstår. Detta är en orättvisa som Bensinupproret försöker komma till rätta med. Föreningen Uppror ska genom sin lokalavdelning se till att skapa en opinion för en politik som avbryter centraliseringen. Vi är helt partipolitiskt obundna och för mer än gärna dialog med alla partier för att få stöd för en positiv utveckling.

Utöver frågorna om sänkt drivmedelsskatt, reseavdrag och en satsning på en svensk bio-drivmedelsindustri så arbetar föreningen Uppror med att titta på frågan kring elskatten. Även denna fråga bör vara högaktuell för Ånge kommun. En kommun som producerar mer el än den använder, dessutom grön och ren energi, men får inte del av skatten som tas ut, i någon större utsträckning.

Fredagen den 31:a januari klockan 18 håller vi ett möte i Folkets hus i Ånge för att undersöka möjligheterna att starta upp en lokalavdelning i just Ånge.

Syftet med en sådan etablering är att fortsätta bygga ett nätverk som ger människor och samhällen en chans att göra sin röst hörd, skapa ett opinionstryck och tillsammans hitta vägar framåt.

Bild:  Pixabay