Nyheter

7 av 10 vill förbjuda telefonförsäljning

Enligt Energimarknadsbyrån gäller en stor del av klagomålen som inkommer till Konsumentverket elbolag och under hösten svartlistades flera av dessa, bland annat på grund av oförmånliga avtal. Nu tar det digitala elbolaget Tibber ett krafttag mot sin egen bransch för att få slut på telefonförsäljning, något som bolaget menar är en av huvudorsakerna till att människor sitter fast i oförmånliga avtal som är svåra att ta sig ur.

Nära nio av tio (85 procent) anser att telefonförsäljning drabbar människor som är utsatta och tre av fyra (73) anser att telefonförsäljning borde vara olagligt. Det visar en ny undersökning genomförd av Norstat på uppdrag av Tibber. Nu vill elbolaget få ett slut på försäljningsmetoden som man anser vara påträngande och lanserar därför ett upprop med ambitionen att förbjuda telefonförsäljning i Sverige.

– Hur är det möjligt att vi år 2020 fortfarande använder en metod som i bästa fall är irriterande och som i värsta fall skapar allvarliga ekonomiska problem för människor? Telefonförsäljning skapar tillitsproblem för hela vår bransch. El är dessutom något som vi alla är beroende av – och det får inte utnyttjas. Vår förhoppning är att andra i branschen går samman med oss för att förbjuda telefonförsäljning, en gång för alla, säger Edgeir Vårdal Aksnes, VD på Tibber.

I uppropet som kallas för #Slutaringa uppmanar Tibber konsumenter att skriva under en namninsamling om att förbjuda telefonförsäljning, som under våren kommer lämnas in till Sveriges konsumentminister. På sajten uppmuntras konsumenter även berätta om sina upplevelser av telefonförsäljning.

Det digitala energiföretaget med Petter Stordalen i ryggen har kallats energibranschens rebell, och Vårdal Aksnes har tidigare refererat till de traditionella energiföretagen som en utdöende art. Initiativet att förbjuda telefonförsäljning är en del av en större insats för att förnya den svenska energibranschen.

– Den svenska elbranschen har i princip inte förändrats det senaste århundradet, i synnerhet inte ur ett konsumentperspektiv. Detta är anmärkningsvärt sett till hur teknikutvecklingen påverkat alla andra branscher. Vi har en tydlig ambition att förändra detta. Det finns mycket att göra för att uppnå ett resultat som matchar konsumenternas behov och förväntningar – att förbjuda telefonförsäljning är ett bra ställe att börja, säger Edgeir Vårdal Aksnes.

Fler intressanta undersökningsresultat:

Nära hälften (45 procent) har känt sig lurade av telefonförsäljare och lika många (49 procent) känner någon som blivit lurad.

Drygt hälften (54 procent) uppger att de har registrerat sig för att spärra sina nummer från att bli kontaktade av telefonförsäljare, varav nära nio av tio (87 procent) av dessa trots det har blivit kontaktade av telefonförsäljare.

Nära tre av tio (27 procent) har köpt produkter eller tjänster som de egentligen inte behövde för att de känt sig pressade.

Nio av tio (87 procent) litar inte på informationen de får från telefonförsäljare.

Läs mer om uppropet här: Slutaringa.se

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes som en webbenkät 2-9 januari 2019 av Norstat. Svarsfrekvensen var 35 procent och totalt har 1 010 respondenter 18-75 år svarat på enkäten som är riksrepresentativ.

Bild: Tibber