Nyheter

AF Gruppen vidare för ännu ett jättekontrakt

Nye Veier har beslutat att AF Gruppen går vidare till konkretiseringsfasen för reglering, projektering och bygget av nya E6 Roterud-Storhove.

Projektet omfattar 23 km ny fyrfilig motorväg med en hastighetsbegränsning på 110 km/h från Roterud till Storhove vid Lillehammer. Fram till slutet av mars ska AF Gruppen i samarbete med Nye Veier konkretisera hur uppdraget ska lösas innan kontraktet tilldelas.

Projektet inkluderar att entreprenören involveras tidigt under en samverkansfas och att en regleringsplan tas fram inför planerad byggstart hösten 2021. Slutförande beräknas ske i september 2025.

Ett avtal för detta projekt kommer att ha ett värde av 3 750 MNOK, exkl. moms.

Bilden:
Dagens E6.
Bild: Nye Veier