Nyheter

UPS storsatsar på eldrivna fordon

UPS köper minoritetsandel i , ett företag som utvecklar andra generationens eldrivna fordon. I samband med investeringen i Arrival presenterar UPS också ett inköp av 10 000 eldrivna fordon som är särskilt anpassade för bud och leverans.

Tillsammans ska företagen utveckla en rad modeller av eldrivna fordon med fokus på systemet Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS), en lösning som är framtagen för förhöjd säkerhet- och drifteffektivitet. Systemet gör det också möjligt att öka automatiseringen i UPS depåer. ADAS kommer att implementeras under 2020.

– UPS fortsätter att expandera sin integrerade uppsättning av fordon med innovativa lösningar och teknik, säger Juan Perez, UPS chief information and engineering officer. Eftersom världen befinner sig i ett skede med befolkningstillväxt, urbanisering och ökad e-handel såg vi behovet av att samarbeta med globala partners för att lösa både trafikrelaterade problem och miljöpåverkan. Eldrivna fordon är en hörnsten i UPS hållbarhetsstrategi för leverans i stadsmiljö. Genom att investera i Arrival kan vi tillsammans utveckla design och produktion av världens mest avancerade eldrivna leveransfordon.

Arrival har en grundläggande strategi för design och produktion som möjliggör en effektiv väg mot storskalig implementering. Företaget producerar på egen hand viktiga komponenter som chassi, drivlinor, karosser och elektroniska kontroller. En annan fördel med det nya samarbetet är att Arrivals fordon använder en design med standardiserade delar, en metod som minskar underhåll och andra ägandekostnader som en fordonspark kan innebära.

– UPS har varit en stark strategisk partner för Arrival. Vi har fått ta del av värdefulla insikter ibland annat hur eldrivna skåpbilar används i det dagliga arbetet och hur man på bästa sätt optimerar fordonen för chaufförerna, säger Denis Sverdlov, VD på Arrival. Tillsammans har våra team arbetat hårt för att skräddarsy fordon som svarar till alla behov som UPS kräver, med allt ifrån körkänsla, lastning- och lossning. Vi är glada över att samarbetet skapar ett ännu närmare band emellan bolagen.

Arrival kommer att tillverka bilarna i mikrofabriker och använda lätta och hållbara material som är designade och framtagna i en intern process. Som investerare har UPS nu större möjligheter att snabbt beställa efterfrågade funktioner i sina fordon efter behov. UPS planerar att distribuera de eldrivna fordonen i Europa och Nordamerika.

– Vårt partnerskap med Arrival är direkt kopplad till UPS transformationsstrategi, säger Carlton Rose, VD för Global Fleet Maintenance och Engineering. Tillsammans med Arrival kommer vi att skapa världens mest avancerade bud- och leveransfordon, samtidigt som vi kommer omdefiniera branschens syn på elektriska och intelligenta fordonsalternativ.

Bild: UPS