Nyheter

Så mycket reste göteborgarna i kollektivtrafiken 2019

Under 2019 gjordes 303 miljoner resor med kollektivtrafiken i Göteborgsregionen, vilket är en ökning med fem procent jämfört med året innan. Störst var ökningen inom spårvagnstrafiken, där steg resandet med åtta procent.

Att resa hållbart med kollektivtrafiken fortsätter locka nya resenärer. Precis som 2018 blev även 2019 ett rekordår för Västtrafik och totalt genomfördes 355 miljoner resor i Västra Götaland under året.

– Det är tydligt att allt fler går från ord till handling när det gäller omställningen till ett mer hållbart liv. Många vill göra bra val i sin vardag och att resa med kollektivtrafiken är sådant som gör tydlig skillnad för klimatet, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Kollektivtrafiken tar större marknadsandelar

Sett till geografi görs flest resor i Göteborgsregionen. Där gjordes 303 miljoner resor under 2019 vilket är en ökning med fem procent.

Statistiken visar att resandet ökar inom alla trafikslag i regionen men störst ökning syns inom spårvagnstrafiken, som ökade med åtta procent. Totalt gjordes 141 miljoner resor där förra året.

I Göteborg, Mölndal och Partille ökade också kollektivtrafikens marknadsandelar mot annat motorburet resande med tre procentenheter och låg vid årsskiftet på 56 procent.

– Vi fortsätter ställa om trafiken för framtidens Göteborg och jobbar vidare mot vår målbild för 2035. Kollektivtrafik och cykel väntas ha ökat med 60 procent tills dess medan biltrafiken inte ökat alls. Därför fortsätter vi utveckla alla delar av kollektivtrafiken. I år kommer bland annat våra nya spårvagnar och så fortsätter vi vår storsatsning på elektrifiering, säger Lars Backström.

Resandet ökar i hela regionen

I regionen som helhet finns allra flest resenärer inom busstrafiken, som fortsätter växa. Förra året gjordes 183 miljoner resor med Västtrafiks bussar vilket är tre procent mer än året innan.

Från att ha legat oförändrat under 2018 ökade också resandet med Västtågen med tre procent under förra året, totalt gjordes 22 miljoner resor. Exempel på sträckor där resandet ökat är populära pendlingsstråk som Alingsås- och Kungsbackapendeln samt Göteborg-Vänersborg.

Så här fördelades resorna 2019:

Tåg: 22 miljoner resor (+3 %)
Buss: 183 miljoner resor(+3 %)
Spårvagn: 141 miljoner resor(+8 %)
Båt: 7 miljoner resor (+4 %)
Anropsstyrd trafik: 2 miljoner resor (+/-0 %)

Linjer som ökade mest i Göteborg 2019:

286 Stenpiren-Lindholmspiren: +36 %
95 Frölunda-Marklandsgatan: +25 %
84 Sisjön-Marklandsgatan: +18 %
2 Mölndal-Högsbotorp: +16 %
8 Angered-Frölunda: +15 %
121 Partille C-Torslanda: +15 %
751 Mölnlycke-Frölunda: +13 %
7 Tynnered-Bergsjön: +12 %
11 Bergsjön-Saltholmen: +9 %
9 Angered-Kungssten: +9 %

Bilden:
Resandet med kollektivtrafiken i Göteborgsregionen ökade med fem procent 2019, totalt gjordes 303 miljoner resor där.
Bild: Eddie Löthman