Nyheter

Ny undersökning: Fyra av fem svenskar stressade kring data

Enligt en ny undersökning från Qlik och Accenture känner många svenskar osäkerhet kring data. I förlängningen bidrar datastress på arbetsplatsen till sjukfrånvaro motsvarande fem arbetsdagar per anställd och år.

Tillsammans med Accenture har det svenskgrundade analysföretaget Qlik låtit genomföra en undersökning som visar att mindre än en av fem (17 procent) svenskar fullt ut litar på sina datakunskaper. Den svaga dataläskunnigheten leder till stress som i sin tur ligger bakom sjukfrånvaro motsvarande fem arbetsdagar per anställd och år. Detta motsvarar upp till 30 miljarder i intäktsförluster för svenska företag per år.

– Nästan sju av tio svenskar uppger att den ökande mängden data bidrar till att öka den arbetsrelaterade stressen. Det handlar om människors hälsa, och om stora intäkter som går förlorade. Var fjärde tillfrågad säger att datastressen bidragit till att de tagit minst en sjukdag, säger Dan Sommer, Global Market Intelligence Lead på Qlik.

Vidare visar undersökningen att nio av tio svenskar ser data som en tillgång för företaget, men att få själva använder den för beslutsfattande. Mer än en tredjedel (34 procent) uppger att de hellre väljer en alternativ metod för att lyckas slutföra uppgifter. Nästan lika många (38 procent) väljer att gå på magkänsla för att fatta beslut.

– Få ifrågasätter värdet av data – men många företag behöver se över hur de jobbar med datastyrning, analys och beslutsfattande. Det här innefattar att ge sina anställda de verktyg och den utbildning de behöver för att kunna utnyttja de möjligheter som data erbjuder. Datadrivna företag som fokuserar på kontinuerligt lärande kommer att bli mer produktiva och konkurrenskraftiga, säger Sanjeev Vohra, group technology officer och global lead på Accentures Data Business Group.

Undersökningen sammanfattas i rapporten ”The Human Impact of Data Literacy” som finnas att läsa i sin helhet här. Accenture och Qlik delar också med sig fem steg som företag bör följa för att bygga en mer datadriven organisation. Företagen är även medgrundare till Data Literacy Project, ett världsomspännande community som verkar för att främja dataläskunnighet i samhället.

Om undersökningen

Rapporten ”The Human Impact of Data Literacy” bygger på en undersökning genomförd av Opinium bland 9000 heltidsanställda i företag med över 50 anställda i Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike, Singapore, Sverige, Japan, Australien och Indien. 1000 svenska anställda deltog i undersökningen.

Bild: Pixabay