Nyheter

Förbifart Stockholm: Skanska värnar trafiksäkerheten

Buffertzon med staket utanför byggbarriärer, skalskydd och stenkoll på arbetsplatslogistiken. Skanska maxar säkerheten, särskilt i trafiken, vid bygget av Förbifart Stockholm och tunnelsprängningarna vid E4:an och Kungens Kurva i södra Stockholm.

– Störst risk var trafiken. Men det löste vi bra! Det har inte varit en så jättestor utmaning sedan vi bestämde oss för hur vi skulle göra med de här barriärerna, säger produktionschef Hans Bäckström, Skanska.

En av Sveriges mest trafikerade vägsträckor med 140 000 fordon per dag. Trafiken på E4:an var inledningsvis den största utmaningen när Skanska inledde sin entreprenad Förbifart Stockholm med sprängningar för tunnlar söderifrån vid Kungens Kurva i södra Stockholm.
Lösningen blev en 1.8 meter bred buffertzon mellan byggarbetsplatsens barriär och ett staket närmast trafiken på E4:an.

– För att skydda alla som jobbar i projektet från trafiken utifrån E4:an, tillägger produktionschef Hans Bäckström, Skanska.

Det handlar närmare bestämt om ett vepaklätt staket som skyddar pågående arbete från trafikanternas insyn och risken för trafikfarlig och bristande fokus på den täta E4-trafiken.

– Du ser inte ner i gropen. Alla är ju väldigt intresserade av att se vad vi gör. Så det här ökar trafiksäkerheten.

Staketet mot E4:an gör också att den 1.8 meter breda säkerhets- och buffertzonen utanför byggbarriären hålls fri från obehöriga föremål och alltför nära förbipasserande. Med något slags fordon eller till fots.
Även det ett skydd för tredje man vid ett eventuellt yrkesmässigt förarmisstag inifrån arbetsplatsen.

– Om nu någon skulle köra på barriären så är det ingen som kan vara där utanför. Det finns en buffert, förklarar Hans Bäckström.

Visualiserad trafikplan

Trafiken inne på arbetsplatsen är också det en för Skanska högprioriterad trafiksäkerhetsfråga. Här är det inte bara fråga om att minimera antalet fordon och omsorgsfullt valda parkeringsplatser. Här gäller framförallt planering och framförhållning med sikte på datum och tider för transporter, materialeveranser och all övrig bygglogistik.

Varje vecka samordnar och visar produktionschef Hans Bäckström på digitala skärmar och på annat sätt en trafikplan. Som anger vilka vägar på arbetsplatsen du kan köra, vilka som är avstängda, var medarbetarna kan gå och på vilka tider.

– Vi visualiserar det här varje vecka. Om det till exempel är en stor gjutning så kanske det kommer in 50 bilar på en dag. Visualiseringen av det hela är viktig! Alla ser hela tiden vilka det är som kör och vart.

Skalskydd

Hela arbetsplatsområdet och sprängningarna av Förbifart Stockholms tunnlar i Kungens Kurva omges av ett skalskydd. Ett sju kilometer långt staket mot omgivande bostadsområden, IKEA och andra kommersiella och allmänna platser i Skärholmen.

Ett skalskydd och staket med grindar och inpasseringar med krav på legitimation och inpasseringskoder.

– Så att ingen tredje man kan gå eller köra in och skada sig på arbetsplatsen, sammanfattar Skanskas produktionschef på plats, Hans Bäckström.

Fakta:
Skanskas entreprenad Förbifart Stockholm omfattar cirka 350 meter tunnel med två vägfiler samt en ny trafikplats, Lindvreten norra. Byggarbetena startade våren 2016 och beräknas vara klara 2021. Drygt 100 personer arbetar i ett projekt som genomförs som totalentreprenad.

Bilden:
Produktionschef Hans Bäckström och Camilla Fredman Svensson, chef för Public Affairs Skanska.
Bild: Thomas Andersson