Nyheter

All engångsplast borta från Lidls butiker

Under 2019 tog Lidl betydande kliv för att minska plastanvändningen i verksamheten. Bland annat fasades all engångsplast ut, något som innebär en besparing på drygt fem ton plast per år. Lidl har också gjort satsningar för att öka andelen plast som kan återvinnas och stöttar sedan hösten 2019 fem projekt inom hållbar plastutveckling.

Sedan Lidl i mars 2018 antog en aggressiv global plaststrategi har ett flertal insatser för minskad plastanvändning genomförts. I samtliga svenska butiker har muggar, glas, sugrör, tallrikar, bestick och bomullspinnar successivt ersatts med hållbara alternativ till plast.

Bomullspinnar av plast har till exempel bytts ut mot en papperspinne. Målet är att år 2025 skall 100 procent av all plast vara återvinningsbar och den totala plastanvändningen ska minskas med 20 procent.

– Nu är engångsplasten borta, en gång för alla. Jag tror att vi i framtiden kommer tycka att idén om plast som slängs direkt efter användning var mycket märklig och jag är glad att vi tagit det här steget. Plastutmaningen är en högt prioriterad fråga för oss. Vi fortsätter intensifiera vårt arbete och genom vår storlek och globala styrka har vi möjlighet att göra stor skillnad, säger Johan Augustsson, Sverigechef på Lidl.

Utöver utfasningen av engångsplast har flertalet åtgärder för att minska och förbättra plasten i förpackningar genomförts under 2019. I december delade Lidl ut 10 miljoner kronor till fem pristagare inom ramen för Lidl Future Initiatives och Plastutmaningen. De vinnande projekten fokuserar bland annat på återvinning av plast, utbildning för barn och unga samt transformativ förpackningsdesign för hållbar utveckling.

Plaståtgärder Lidl Sverige 2019:
• Lidl Future Initiatives/Plastutmaningen.
• Utfasning av engångsplastartiklar.
• Fortsatt intensivt samarbete med alla svenska leverantörer för att nå de övergripande målen om minskad plastanvändning och återvinningsbarhet.

Bild: Lidl