Nyheter

Fortsatta satsningar på godstågen

Sverige har ett högt uppsatt klimatmål – senast år 2030 ska utsläppen från inrikes transporter minska med minst 70 %. För att klara detta mål, behöver mer gods flyttas från lastbil till tåg. Ett enda godståg kan ersätta mer än 30 långtradare, vilket genererar stora miljövinster.

En förutsättning för att kunna frakta ännu mer gods via järnvägen till Göteborg, är den fortsatta utbyggnaden av Hamnbanan, en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser.

Hamnbanan är en cirka nio kilometer lång förbindelse mellan Göteborgs hamn och Västra stambanan. Den har tidigare varit enkelspårig och utbyggnaden till kapacitetshöjande dubbelspår på viktiga sträckor har pågått under flera år.

I början av februari inleddes arbetet med den sista etappen som är den 1,9 kilometer långa sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo bangård. Den nya sträckan öppnas för trafik 2023.

– Hamnbanan trafikeras idag med cirka 80 tåg per dygn och teoretiskt möjliggörs en godstrafik på 200-240 tåg per dygn när ombyggnaden är klar, säger Patrik Benrick, Senior Utredningsledare på Trafikverket.

Förutom utbyggnad av spår och annan infrastruktur, pågår löpande förbättringsarbete för att nyttja de möjligheter som redan finns, och skapa ännu bättre förutsättningar för omställningen till mer tågtransporter.

– Tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi kunderna att hitta den bästa tåglösningen för deras verksamhet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla befintliga lösningar. Det handlar både om fysiska förbättringar som fler avgångar och längre tåg, men även om förbättringar i informationsutbyte och annat som förenklar transporten med godståg, säger Svante Altås, Business Developer på APM Terminals Gothenburg.

Bild av Michael Krämer från Pixabay