Nyheter

Fortsatt stark tillväxt och framgång med sina AI och ML lösningar

Efter 35 år byter företaget namn för att bättre spegla företagets molnstrategi och dess starka engagemang för innovation. JDA Software, Inc. meddelar att företaget byter namn till Blue Yonder. Namnändringen är en del av företagets tekniska riktning och syftar till att återspegla omställningen till molnet.

Företaget har antagit en ny position med sina innovativa lösningar som bygger på ledande artificiell intelligens och maskininlärning, ovanpå dess heltäckande plattform. I samband med namnändringen tydliggör företaget sin vision att möjliggöra för alla verksamheter och individer att nå sin fulla potential.

– Vårt nya varumärke symboliserar den förvandling som vår verksamhet har genomgått under senaste två åren, säger Johan Reventberg, President EMEA på Blue Yonder. Vi är nu 5 300 globala medarbetare som firar framgången för ett företag som grundades för 35 år sedan. Det är en ökning med 20 procent jämfört med februari 2019.

JDA förvärvade Blue Yonder, som är marknadsledande inom AI- och maskininlärningslösningar för leveranskedjan och detaljhandeln, i augusti 2018. Namnbytet, från JDA till Blue Yonder, visar på effekten av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) över hela leveranskedjan. Blue Yonders ledande AI och maskininlärning är grunden till företagets unika digitala end-to-end-plattform och nya generationens lösningar, också kallade Luminate.

Luminate-plattformen ger det snabbaste, mest kostnadseffektiva och hållbara svaret på oförutsedda händelser längs försörjningskedjan.

Plattformen integrerar och synkroniserar prognoser, lager, transport och leverans över flera kanaler – samtidigt som den synliggör eventuella fördröjningar på grund av osammanhängande system och externa faktorer. Lösningarna bidrar även till en mer hållbar miljö genom resursbesparingar, minskning av spill och avfall, liksom optimering leveranskedjan.

Luminate levererar synlighet och orkestrering i realtid, vilket hjälper företag att på ett hållbart sätt planera och vidta åtgärder för att balansera efterfrågan och utbud. Den optimerade leveranskedjan gör att företag kan leverera rätt produkt, till rätt pris, vid rätt tidpunkt, enligt konsumenternas preferenser.

– Vi rustar för en ny era där landskapet förändrats drastiskt i en global marknad där högre konkurrens och ständigt ökade krav från konsumenter råder, fortsätter Johan Reventberg. Blue Yonder representerar dagens verklighet och våra ambitioner för framtiden. Vi fokuserar på de investeringar och erbjudanden som verkligen tillför mätbart värde för våra 3 300 kunder och våra partners globalt.

Samtidigt stärker Blue Yonders Sverigekontor sitt team med ytterligare flera nyckelroller inom försäljning och affärsutveckling, för att stärka och utveckla erbjudandet för tillverkningsindustrin, detaljhandeln och logistikföretag.

Bilden:
Johan Reventberg, President EMEA på Blue Yonder.